mandag den 12. marts 2007

Censorkorpsets rolle er helt afgørende

[Formanden for fysikcensorkorpset Per Morgen har sendt bloggen denne kommentar til indlægget den 4. marts om censorkorpsene (red.)]:

Af Per Morgen
Som universitetslærer siden 1969 har jeg oplevet en stor ændring i holdningerne til forskningen og undervisningen på de højere læreranstalter i samfundet og fra myndighedernes side. Jeg tror stadig at kandidater i fysik fra danske universiteter, eller de udenlandske kandidater, vi uddanner, er på niveau med andre landes. I Danmark har der tidligere, fra Niels Bohr, været en accept af, at forskningen drives af forskerne på deres præmisser. Det sker i langt mindre grad nu, men endnu mindre i lande, vi sammenligner os med, og det er vores opgave, at prøve at holde fast i noget af den frie forskning.

Undervisningen har tidligere været et stedbarn på universiteterne indtil nogle undervisere beviste at gruppeundervisning, og projekter, i stedet for timevis af én-vejs forelæsninger, er en bedre proces for indlæring. Andre tiltag, med såkaldt programmeret undervisning, har jeg deltaget i i Brasilien, hvor man opfandt et system med hjælp til selvhjælp blandt de studerende under indtryk af knappe lærerressourcer. Standarden i undervisningen lider i dag under for mange nye tiltag, der går ud på at effektivisere, uden at tage hensyn til årtiers indvundne praksis også i gruppeundervisningen, hvis fordel netop er, at de studerende afsætter den fornødne tid til at gøre et projekt ordentligt færdigt.

Det vigtigste krav for fysik i det 21' århundrede som fag er fornyelse, hvilket universiteterne sikrer gennem opbygning af forudsætninger for god forskning, og bevillingsmæssige muligheder for at nogle af miljøerne udvikler sig til at spille en væsentlig rolle i den internationale forskning, og til udvikling af undervisningen som noget, der er meriterende for lærerne. Det sidste kniber det oplagt med at få indarbejdet i systemet.

Censorkorpsets rolle i denne fornyelse er kritisk, hvilket erfaringen viser. Censorerne i fysik har bygget bro mellem alle de forskellige universiteter, og inspireret hinandens undervisning. Censorkorpsets formandsskab bør bringes i spil ved vurdering af påtænkte studiereformer (og bremse nogle af de lidt for "poppede" uddannelser), indførelse af kvartalsundervisning og anvisning af, hvilke krav interesserede gymnasieelever skal stille til deres fag i gymnasiet, for at være sikre på den rigtige ballast til universitetsstudier i naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

Censorkorpset skal naturligvis også rumme repræsentanter for aftagerne af vore kandidater, som i dag, men absolut ikke kun dem, hvorved man ville miste den helt afgørende gensidige dialog mellem fysikundervisningsmiljøerne på de højere læreranstalter i Danmark.

Per Morgen
Forskningsleder og formand for fysikcensorkorpset
Institut for Fysik og Kemi
Syddansk Universitet
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Denmark
+45 6550 3529 mobile: +45 60113529
per [at] ifk . sdu . dk
____________________________________
Bog på Gyldendal: Nanoteknologi, af H.-G. Rubahn, oversat af Per Morgen

Ingen kommentarer: