onsdag den 7. marts 2007

Research, Politics, Money - and Journalism

Foreningen Danske Videnskabsjournalister (website), som arbejder for at fremme kommunikation og journalistik om videnskab, og udveksle erfaringer blandt videnskabsjournalister i Danmark og internationalt, afholder den 1. juni 2007 dette arrangement:

Research, Politics, Money - and Journalism
Society has an interest in research and its results. Today, society also has the resources to influence the subjects of science. What happens if society does not stop at influencing the subjects of science and tries to influence the results – for economical or ideological reasons?
The Danish Science Journalists' Association invites you to participate in a one-day conference on the role of science and science journalism under political and economical pressure.
Venue:
Biocenter, University of Copenhagen, Ole Måløes Vej 6, 2200 Copenhagen N

Date: Friday, June 1st. 2007, 08:30-16:30
Price: DV-members and students, 100 kr, others: 200 kr.

Program under udarbejdelse - om tilmelding m.v.:
Følg med på www.dissensus.dk
PS:
se Robin's omtale eftermødet her

2 kommentarer:

Sune Auken sagde ...

Et særlig interessant spørgsmål, som burde rejses i forbindelse med den videnskabsjournalistisk debat er, hvorfor der i det hele taget er så lidt egentlig politisk orienteret kritisk journalistik i forbindelse med universiteterne. Den nye universitetsstruktur er en fundamental omvæltning af hele den måde der arbejdes med viden på i det offentlige rum. Det har radikale konekvenser for, hvad samfundet overhovedet ved noget om, og hvordan denne viden er struktureret og bedømt. Men journalistisk mangler vi et dybdeborende, opsøgende arbejde, som er villig til at spore disse konsekvenser til bunds. Hvad er forklaringen på det?

Claus Emmeche sagde ...

Jeg tror en forklaring er, at forskningspolitik generelt (også af os den går ud over) opfattes som noget kedeligt, og at aviserne tenderer til at underprioritere området som opfattes som "for smalt". Dagbladet Information med sin sektion 'Fakultet' er en markant undtagelse, ligesom journalisterne på FORSKERforum udfører et godt og vigtigt arbejde.

Så jeg er enig med dig i at der mangler opsøgende grundig journalistisk research som går længere end at indhente kommentarer til nyheder eller pressemeddelelser. Der er en stor mangel på artikler a la "Edderkopperne bag det nye regime" af Jørgen Ølgaard i FORSKERforum nr. 199 (nov. 2006), og som søger at afdække magt- og beslutningsstrukturer i ministerier m.v. Den er et godt eksempel, og der burde være mere af den slags.

Det forekommer mig derfor oplagt, at der er et stort behov for oprettelse af en analyseenhed i stil med Center for Forskningsanalyse i Århus, men frit stillet i forhold til at arbejde med sådanne opgaver i krydsfeltet mellem forskningspolitik, videnskabsstudier, politikanalyser, formidling & journalistik. I en vis forstand kan bloggen her vel også ses som et begyndende forsøg på at samle kræfterne om et sådant arbejde, men det er klart, at der kræves mere end et dikussionsforum og nogle få personers spredte bidrag for at løfte en sådan opgave.