torsdag den 20. januar 2011

En ting bliver mere og mere tydelig ved Penkowa sagen trods al dens tåge og hemmelighedskræmmeri: Den illustrerer med al ønskelig tydelighed problemet med den nuværende enstrengede, topstyrede ledelsesstruktur på universiteterne, hvor ledelsen er så magtfuldkommen, at den er stort set umulig at korrigere nedefra og kollegialt, når den kører af sporet. Dermed kan sager vokse og vokse indtil de bliver så store at pressen, udlandet (Nature!) og måske endda politikerne vågner. Og når man når der til, er skaden sket, forskningen og universiteternes troværdighed plettet. Derfor dur hierarkiske og lukkede ledelsesformer ikke på universiteterne!

Kan det illustreres tydeligere? Hvor længe skal vi vente på at politikerne ser det? Socialdemokrater vågn op! Det kan nås endnu, så vi ikke blot får den overfladiske justering af universitetsloven, der er lagt op til.

onsdag den 12. januar 2011

Debatmøde om fremmedsprogene

debatmøde 20. januar

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?
SPRECHEN SIE DEUTSCH?
PARLEZ-VOUS FRANCAIS?
QING WEN, NIN SHOU ZHONGWEN MA?

Norge har allerede en national handlingsplan for fremmedsprog.
I Danmark planlægger regeringen en strategi for fremmedsprog, der skal sikre at sproguddannelserne matcher ’samfundets behov’. Men hvilke behov har samfundet? Hvordan samarbejder man i uddannelsessystemet om sprogfagene og hvad betyder sproglig mangfoldighed eller mangel på samme for dansk kulturliv? Politiken og Copenhagen Business School sætter fremmedsprogene til debat.

Oplæg:
Fremmedsprogene i uddannelsessystemet: status
v/ Lisbeth Verstraete Hansen, lektor, CBS

Norges handlingsplan for fremmedsprogene
v/ Steinar Nybøle, leder af Fremmedspråksenteret, Norge

Den nationale strategi for fremmedsprog
v/ Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K)

Muligheder for samarbejde i uddannelsessystemet
v/ Hanne Leth Andersen, Prorektor, RUC

Hvad betyder samfundets behov for fremmedsprog fra et kulturelt ståsted?
v/ Bjørn Bredal, Politiken

Paneldebat v/ oplægsholderne

Tid og sted:
Torsdag 20. januar 16.30-18.30
i Pressen, Politikens Hus, Vester Voldgade 33, København .

Pluspris 20 kr. (+gebyr 10 kr.) Alm. pris 40 kr. (+ gebyr 10 kr.)

Reserver plads på www.politikenbillet.dk