tirsdag den 29. april 2008

Forskningspolitisk frihedsforår

Det rumler i den forskningspolitiske debat på mange fronter. Læs blot de sidste par numre af FORSKERforum og husk det, der udkommer 1. maj. Bladet har en elektronisk nyhedsservice, man kan abonnere på og løbende blive opdateret. Det vælter ind med folketingsmedlemmer på bloggens Facebook-gruppe (senest har uddannelsesordfører for Det Radikale Venstre Marianne Jelved tilmeldt sig), og forskellige netværk på universiteterne mødes og diskuterer universitetspolitik. Vores krav er, at loven skal ændres, revideres næste år, ikke blot "evalueres".

Vores arrangement i Forskningens Døgn var en indholdsmæssig succes (se referatet her på bloggen), selvom vi sikkert havde fået større bevågenhed, hvis ministeriet havde nægtet os adgang til at annoncere det over deres hjemmeside ... hmmm, repressiv tolerance, enormt strengt! :-)

onsdag den 23. april 2008

Triumf for Helge Sander på Facebook

Efter kun få måneders arbejde er det lykkedes facebookgruppen ”Kan jeg finde mere end 11 mennesker der vil se Helge Sander på facebook?” at få sit 12. medlem. Formålet med gruppen er beskrevet således:


Helge Sander er Danmarks førende videnskabsminister, minister i verdensklasse og leder af verdens bedste IT-nation.

Men dog ikke at finde på facebook.

Det er ærgerligt. Der foregår ting her, der skal fange ministerens opmærksomhed.

Hjælp Helge Sander på Facebook - join


Gruppen bag gruppen har længe levet i angst for, at det ikke kunne lade sig gøre at samle de nødvendige medlemmer, men nu er succeskriteriet altså opfyldt. Folkekravet til Sander rejser sig: VI VIL SE DIG PÅ FACEBOOK. Hvor længe kan ministeren sidde dette massive pres overhørig?


I anledning af triumfen udtaler gruppens grundlægger Bjarne Balle: Vi er meget glade for endelig at slå vore store konkurrenter i gruppen ”Mænd med seler er lækrere”, som har 11 medlemmer. Vi er glade for endelig at se seriøsiteten vinde over pjanket”. Bjane Balle understreger dog samtidig, at kampen langt fra er forbi. ”Vi har taget et vigtigt skridt, nået et vigtigt mål, men den største opgave – at få Helge Sander på facebook – er endnu ikke løst. Vores mission fortsætter, til målet er nået” slutter Bjarne Balle ufortrødent.


Man kan tilmelde sig gruppen her - og gruppen med de selebeklædte ungersvende . her.

torsdag den 10. april 2008

Efter universitetslovens sammenbrud

Forskning og fremtid:
Efter Universitetslovens sammenbrud

Offentligt møde på 'Forskningens døgn' om universitetsforskningens betingelser og en anden universitetslov.

Tid: fredag den 25. april 2008, kl. 15:00 til 17:00.
Sted: Københavns Universitet (auditorium A, Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø)

Som bekendt arrangerer Videnskabsministeriets Forsknings- og Innovationsstyrelse sammen med danske forskere landet over et forskningens døgn, og som det hedder i opslaget: "Forskere og studerende optræder på torve og pladser, og universiteter, virksomheder og mange andre åbner deres døre til en forskningsfestival med mere end 200 gratis arrangementer." — Midt i al jubelen vil vi erindre offentligheden om de mere problematiske for vilkår for forskningen, som det nye styre under den eksisterende universitetslov har medført, og fremadrettet se på hvilke styringsmæssige og organisatoriske ændringer, dansk forskning fortjener.

Program:
15:00: ordstyrer og arrangører byder velkommen og introducerer emnet

15:15: Tom Fenchel (Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU): Universitet, fri forskning og ministerstyring
15:30: spørgsmål og diskussion

15:40: Asger Sørensen (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole): Forskningskvalitet - det gamle og det nye kvalitetssikringssystem set i lyset af tankerne om et "videnssamfund".
15:55: spørgsmål og diskussion

16:05: Sune Auken (Det Humanistiske Fakultet, KU): Er erhvervsnytte og samfundsnytte det samme?
16:20: spørgsmål og diskussion

17:00: afslutning.

Arrangører:
Sune Auken og Claus Emmeche (Københavns Universitet), i samarbejde med 'Forskningens Døgn'.

lørdag den 5. april 2008

Stop citronmåneficeringen af universitetet

"Citronmånen ser lækker ud på overfladen, men skuffer ved udpakning. Den er produceret så billigt som muligt og smagen er derefter. Citronmånen er et passende symbol på det vores offentlige universiteter er ved at blive reduceret til. Vi kalder udviklingen for citronmåneficeringen af universitetet. Deltag i Studenterrådets kampagne mod citronmåneficeringen af universitetet!"

Læs mere på www.citronmåne.dk, blandt andet om det forsvundne universitetetsdemokrati – og hvorfor det er så pokkers vigtigt! (her)

onsdag den 2. april 2008

Møde om universitetet i det 21. århundrede

Universitetet i det 21. århundrede:
Universitetspædagogik – teknologi eller erkendelsesteori i praksis?

Temadag onsdag den 23. april 2008 kl. 9.30-17.15
Syddansk Universitet, Odense, Lokale O99
Center for Universitetspædagogik

Er der en uhellig alliance mellem rationaliseringer, effektivitet, statslig kontrol og universitetspædagogikkens fokus på den studerende som lærende?

Er målet for universitetslærerens undervisning udvikling af den faglige problemstilling eller den studerendes læring af denne? Afspejler modsætningen i fokus nødvendigvis en modsætning i undervisningspraksis? Har vi her i virkeligheden den klassiske debat mellem demokratisk og elitær vidensudvikling?

Eller er undervisning simpelthen erkendelsesteori i praksis? Så bredere og bedre adgang til kloge tanker samtidig giver mulighed for både flere og bedre kloge tanker?

Finder du disse spørgsmål provokerende, besnærende eller bare interessante, så kom til temadag om ’universitetsundervisningen i det 21. århundrede’ på Syddansk Universitet i Odense den 23. april 2008. Vi vil her sætte fokus på betydningen af den økonomiske og styringsmæssige forandringsproces, som universitetet i disse år gennemgår, og spørge til relationen mellem disse forandringer og den øgede centrering om ’de studerendes læring’ som afgørende parameter i vurderingen af universitetsundervisningen. Ikke mindst vil vi spørge, hvorvidt der er noget, universitetet er, som ikke bør forandres ’for de lærendes skyld’.

Dagen vil byde på en række oplæg à ca. 25 min.s varighed, hver efterfulgt af ca. 20 min.s diskussion, indledt af en på forhånd udpeget discussant.

Deltagelse i arrangementets oplæg og diskussioner er gratis.

Ønsker du også at deltage i frokostarrangementet vil prisen være kr. 160,00.

Tilmelding senest mandag den 14. april 2008 til Dorthe Sørensen, dos@sdu.dk

Ved tilmelding bedes du angive ”Universitetspædagogik” i din mails emnefelt samt oplyse om du ønsker at deltage i frokostarrangementet. Såfremt du ønsker frokost vil vi bede dig oplyse EAN-nummer samt faktureringsadresse.

Arrangører:
Nina Bonderup Dohn, lektor, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Jakob Egholm Feldt, adjunkt, Center for Mellemøststudier
Center for Universitetspædagogik, Syddansk Universitet

Program

9.15: Velkomst og introduktion ved Nina Bonderup Dohn og Jakob Egholm Feldt

9.45: Hans Siggaard Jensen: Universitetsundervisning der tager Humboldt og Viden alvorligt.
Discussant: Jakob Egholm Feldt

10.30: Søren Harnow Klausen: Universitetspædagogikkens dilemmaer.
Discussant: Hans Siggaard Jensen

11.15: PAUSE

11.30: Lene Tanggaard: Universitetspædagogik i et situeret perspektiv. Discussant: Søren Harnow Klausen

12.15: Kirsten Hyldgaard: Om at skulle forstå for hurtigt.
Discussant: Lene Tanggaard

13.00: FROKOST

13.45: Liv Egholm Feldt: Never block the road to inquiry…. – Universitetsundervisning med udgangspunkt i Charles Sanders Peirce´s pædagogik.
Discussant: Kirsten Hyldgaard

14.30: Maribel Blasco: Teaching intercultural competences or pragmatism? – University commercialisation, performance management and the discreet demise of intangible skills in Danish HE.
Discussant Liv Egholm Feldt

15.15: PAUSE

15.30: Jens Erik Kristensen: Kopernikanske revolutioner i universitetsundervisningen.
Discussant Maribel Blasco

16.15: Finn Thorbjørn Hansen: Universitetets overordnede mål bør være at skabe frihed for "åndens liv"(Arendt)
Discussant: Jens Erik Kristensen

17.00: Afrunding ved Nina Bonderup Dohn og Jakob Egholm Feldt

17.15: SLUT