lørdag den 30. maj 2009

Lyder dette som noget vi kender til?

---------------------------------------------------------------------

May 28 ,2009

Venezuelan Science at Risk


Author: Claudio Bifano
Publication: Science
Country: Venezuela

The Venezuelan Academy of Physical, Mathematical, and Natural Sciences would like to share with the international scientific community our fears for the present and future fate of science and higher education in our country.

A number of worrisome recent events and our interpretations of their implications motivate our concern:

1. The president of our country has stated what he believes science should be in Venezuela and has created his own initiatives for workable lines of scientific research (1).

2. At all levels of the national scientific
establishment, inexperienced professionals with little scientific or technical knowledge or background have been appointed to positions of
authority. They have been chosen on the basis of their loyalty to the political party in power. This approach precludes a constructive dialogue with the R&D community and curtails academic freedom of research.

3. The Ministry of State for Science, Technology, and Intermediate Industries controls discretionary use of resources collected from the private sector (2). Some of these resources, which were previously allotted to researchers according to the nature and quality of their research proposals, are now being
centralized and distributed according to the "social aim" of the research proposal.

4. The government has decided to create some 40 new universities but has not published a plan to provide them with suitable academic staff.

5. Universities and centers of research have been subjected to drastic budget cuts, which severely affect most current research programs. Restrictions have been imposed on the acquisition of scientific literature and information as well as of access to Internet (3).

6. The loss of intellectual capital to the United States, Canada, Mexico, Brazil, France, Spain, and other countries has accelerated (4). Young scientists, technology experts, physicians, and engineers are leaving the country. The process started in 2003 with the firing of some more than 800 researchers from the Venezuelan Institute of Petroleum Research.

7. We believe that Dr. Raimundo Villegas, an emblematic researcher of Venezuela and founder of the Institute for Advanced Studies (IDEA), a wide-scope research institute, was forced into retirement by the Directory from his post of tenured professor of IDEA. His departure was accompanied by the cessation of IDEA’s support of the Latin American Academy of Sciences (ACAL) (www.acal-scientia.org/); this support was stated in ACAL's foundation charter. ACAL has an office in Venezuela that has been headed by Dr. Villegas since its creation 25 years ago.

8. Dr. Jaime Requena, who had applied for retirement, was instead fired from his tenured post at IDEA. This appears to have been a result of a personal decision of the Institute
Director, as it occurred without the expected and due legal procedures.

The above-mentioned observations represent just a fraction of the many actions that clearly reveal an aim of the government to control all of the national scientific activity and the higher education system, putting Venezuela’s scientific activities at risk.

References
1. B. Casassus, Science 324, 1126 (2009).
2. Gobierno Bolivariano de Venezuela, Fonacit;
www.fonacit.gob.ve/locti/.
3 Gaceta Oficial Numero 38.145, 25 March 2009.
4. I. de la Vega, Mundos en Movimiento: El Caso de la Movilidad y Migración de los Científicos y Tecnologos Venezolanos (Ediciones Fundacion Polar-IVIC, Venezuela, 2005).

tirsdag den 26. maj 2009

Debatmøde om universitetsledelse og akademisk frihed

DSF's alumnenetværk inviterer interesserede til det næste åbne debatmøde i DSFs Alumnenetværk, hvor vi tager hul på debatten om det forestående "eftersyn" af Universitetsloven:

Debatmødet har titlen:
Kan effektiv universitetsledelse kombineres med akademisk frihed?

Det sker onsdag den 3. juni kl. 17-19 på DSF, H C Andersens Boulevard 51 st. tv., København (Gå NED ad trappen fra hovedindgangen)

Paneldeltagere:
  • Christian S. Nissen - bestyrelsesformand på RUC, tidligere DR-generaldirektør, studenterpolitiker og universitetsansat.
  • Sune Auken - lektor på KU, medstifter af Forskningsfrihed?-netværket.
Vi lægger op til en fri og nuanceret debat, hvor vi kommer i dybden i forhold til begreberne "akademisk frihed" og "effektiv ledelse".

Vi rejser spørgsmålet, om akademisk frihed forudsætter en eller anden form for demokratisk styrede universiteter.

Og vi pirker til de ømme felter: er de studerendes og forskernes syn på debatten så ens, som det af og til ser ud til - og hvad kan der rent faktisk opnås enighed om i forhold til "eftersynet" af Universitetsloven.

Efter debatten er der tid til en snak og lidt godt til ganen - netværket giver en øl/vand og en bid brød.

Deltagelse er gratis og denne invitation må meget gerne sendes videre - MEN HUSK TILMELDING TIL alumne@dsfnet.dk SENEST DAGEN FØR - så kan vi nemlig planlægge hvor meget vi skal købe ind...

Med venlig hilsen
DSFs Alumnenetværk

lørdag den 23. maj 2009

Godkendelse påkrævet

Er det en dårlig joke eller bare en fejl? På websiderne for KU's evaluering af universitetsloven finder man bl.a. denne (her):
KU's institutionsredegørelse
Som bidrag til baggrundsrapporten til evaluering af universitetsområdet har KU som de syv andre danske universiteter fremsendt en institutionsredegørelse til det internationale evalueringspanel den 22. april 2009. KU's institutionsredegørelse er blevet behandlet af LT og HSU forud for godkendelse i bestyrelsen.
Men klikker man på linket for at kunne læse selve dokumentet dukker denne besked op:
Godkendelse påkrævet (401)
Serveren kunne ikke give dig adgang til at se http://cms.ku.dk/admin/fa-sites/direktoer/evaluering/KU%27s%20institutionsredegoerelse.pdf/.
Aha. Hvem autoriserer så hvem der må se det meget hemmelige materiale? Evt. opfølgning følger i kommentarer til dette indlæg.

mandag den 18. maj 2009

Danmarkisering af finske universiteter grundlovsstridig

Vi har tidligere omtalt de finske tiltag til at indføre et styre på universiteterne, der minder om den danske 2003 universitetslov. Nu ser det ud til, at lovudkastet strider mod den finske forfatning. En skam at den akademiske frihed ikke var indskrevet i den danske grundlov, dengang i 2003!
FINLAND: Reform law to be amended

Aspects of a new law to reform Finland's university sector will have to be amended because they were judged to be unconstitutional. As reported in University World News [1], Finland's Constitutional Committee has now examined the draft Act and will require some changes before the law can go to parliament.
Links:
[1] http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2009043020220041
[2] http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20090515110659158

Den bibliometriske forskningsindikator som incitament og blændværk

Universiteterne har allerede databaser til registrering af forskernes publikationer, gavnlige til formidling og som litteratursøgningsredskab. Men rundt omkring på universiteterne tror nogle administratorer så fuldt og fast på, at det vil lykkes at stable "den bibliometriske forskningsindikator" som samlet projekt til konkurrenceudsættelse af basismidlerne på benene, at man nu er begyndt at træne institutlederne i at tænke i bibliometriske baner. KU's kommunikationsdirektør Jasper Steen Winkel, hvis forkærlighed for søjlediagrammer overgår hans varsomhed i deres håndtering, sendte for nylig en status om CURIS-databasen ud til institutlederne, som indeholdt dette diagram over antal publikationer pr. ansat forsker:
(klik på billedet for at forstørre).
Winkel skrev bl.a. "Vedlagt denne mail er det seneste træk fra CURIS over antallet af de publikationstyper som VTU høster og udløser finanslovsmidler fremover. Publikationstallene er for overblikkets skyld sammenholdt med antal VIP årsværk (trukket fra ØSS eksklusiv DVIP) og viser betydelige forskelle institutterne imellem."
Den slags rejser flere spørgsmål. Hvordan kan Jasper Winkel vide, at at hele modellen med den bibliometriske forskningsindikator bliver til noget og "udløser finanslovsmidler fremover"? Skal vi gratulere Institut for Folkesundhedsvidenskab for at de topper med 6,7 publ. pr. VIP? Og finde ud af hvordan de bærer sig ad? Hvornår vil vores egne institutledere med bekymrede miner begynde at vise os den slags tabeller? Kommer vores forskning i verdensklasse af det?
Det er foruroligende så hurtig topledelsens administration er ude i noget, der minder lidt om en træningsøvelse for de lavere ledelseslag i bibliometrisk kassetænkning.

PS:
Det var da også med nogen skepsis, at jeg sagde ja til at indgå i faggruppe 68 (videnskabsstudier og forskningsanalyse) til erstatning for den afgåede formand Frans Gregersen; det var dels af fagpolitiske grunde - vi er et mindre tværfagligt område som ellers let glemmes - og dels for at kunne nærstudere et New Public Management projekt indenfor mit eget fagområde, som jeg aldrig i min vildeste fantasi havde drømt om. Fortsættelse følger.

onsdag den 13. maj 2009

Rygende pistoler og dårlig damage control

Information - som jeg håber denne blogs læsere følger med i - har her i foråret fremdraget to helgesanderske "lig på bordet", to eksempler på sager, som klart peger på nødvendigheden af at revidere universitetsloven og sikre en ledelsesstruktur med valgte ledere med høj legitimitet i forhold til de ansatte og de studerende. I begge tilfælde er ansatte videnskabelige medarbejdere blevet truet med fyring for at have udtalt sig kritisk, eller blot henvende sig til kolleger i et fagligt og kritisk øjemed. I går leverede rektor Lars Pallesen på DTU et rystende usammenhængende forsøg på at lave damage control, som blot gjorde det hele værre og ledte tankerne hen på den tidligere irakiske informationsminister 'komiske Ali' - DTUs troværdighed som universitet har lidt et stort knæk i denne sag, ikke mindst efter dette helt ubehjælpsomme forsøg fra DTU-rektoren på både at tale om ytringsfrihed som værdi og tale uden om den konkrete sag. Det samme gælder videnskabsminister Helge Sander (i dagens Information) som drevet af sin egen retorik kommer til at indrømme ansattes forskeres reelle interesse i en bedre indflydelse på deres arbejdsforhold. Det sker i følgende ordveksling med Informations journalist:
- Jørgen Grønnegaard Christensen siger, at det her problem er opstået efter universitetsloven er kommet pga. den nye ledelsesstruktur?
"Jørgen Grønnegaard er jo ikke upartisk i den her sag. Han er jo selv universitetsansat."
- Det diskvalificerer ham vel ikke fra debatten?
"Nej, men har da en klar interesse i, at han kan sidde og lede og fordele. Det er bare ikke det, der er politisk flertal for."
Det ville være klædeligt for universitetsledelserne, helt fra de nederste i hierarkiet og op til ministeren selv, hvis man bare engang imellem kunne indrømme fejl, mangler og principbrud. Iøvrigt har Sander ikke længere ret i at der ikke er politisk flertal for at lave loven om. En af de glædelige ting er jo netop, at partiernes forskningspolitik har rykket sig og der er flertal for en egentlig lovrevision til fordel for valgte institutledere, uanset Sanders og ministeriets ønsker.

Et tredje "lig på bordet", som har været omtalt i Universitetsavisen fra KU, er den skandaløse ansættelsessag på KU-Humaniora (se her), der beviser systemets trusler imod de videnskabelige miljøers egne faglige vurderinger i rekrutteringen af forskere, vurderinger og faglige beslutninger som overtrumfes af de ansatte lederes, dvs. dekanernes vurderinger som mere sker på baggrund af universitetsstrategier og ønsker om at kunne tiltrække eksterne midler.

torsdag den 7. maj 2009

Kognitiv kapitalistisk turbulens

Nyt interessant site:
turbulens.net med "AKTUELT TEMA: KOGNITIV KAPITALISME.
Hvad er de grundlæggende forskelle på viden og materialle ting? Og hvilken betydning har det for, hvorledes en økonomi og et samfund, der skal leve af viden og den gode ide, bør indrettes? Turbulens.net stiller skarpt på den kognitive kapitalisme og fremtidens videnssamfund."
Masser af spændende artikler og interviews! Anbefales!
ps
"Det er ikke kun i cyberspace, Turbulens.net rør på sig. Den 7. maj 2009 gør vi som Gutenberg og udkommer som trykt magasin. Det fejrer vi med en stor reception med helstegt lam, billige øl, hygge og djs. Så kig forbi forbi kødbyen den 7. maj fra kl. 17." Se mere på deres site.