torsdag den 22. marts 2007

§33 stk.2 og tung tyktflydende bunkerolie

I fremtiden får universiteterne mange interessante opgaver ved siden af forskning, undervisning og forskningsformidling. DTU skal fx bekæmpe kogalskab og lignende sygdomme, hvis disse bryder ud i Danmark, og Århus Universitet skal bekæmpe olieforurening. Og de kan ikke sige nej til det. Det er eksempler på de myndighedsopgaver, som universiteterne fremover vil blive pålagt, fordi sektorforskningsinstitutioner er blevet opslugt i dem. De nye institutionelle hybrider, som Helge Sander - eller måske snarere en kreativ håndfuld embedsmænd med bistand fra Anders Fogh Rasmussen - har kreeret, er altså noget anderledes end de universiteter, vi kendte. Læs mere her...

2 kommentarer:

Sune Auken sagde ...

Hyldest til den anden hund

Det kan godt være, at du kun er et pseudonym, "Curt", men hvilket et. Claus har påtaget sig rollen som en lille, hvæsende hund. Må jeg foreslå, at du til dit pseudonym knytter en lille sporhund, "snuseren" kaldet. Den, som lugter sig frem til alt det, vi andre ikke får læst og fundet frem...

Man er godt nok bedre orienteret i universitetsverdenen, hvis man læser med her, hvor "snuseren" opererer, end hvis man blot går rundt på gange og kontorer på universitetet i den misforståelse, at man nok skal komme til at høre om det væsentlige.

Curt Hansen sagde ...

Tak for ideen til nyt kæledyr! Men så vil jeg til gengæld sige tak til Heine for i en tidligere kommentar fra 12/3 til indlægget "Forskningsfrihed og akademisk frihed" at undre sig over "at der ikke har været kraftigere protester mod forslagets §33, stk. 2, der giver ministeren ret til at pålægge universiteterne bestemte forskningsopgaver", så det burde der jo følges op på.