onsdag den 14. marts 2007

Humanistisk Forum springer ud

En ny organisering af forskere som er bekymrede over den forskningspolitiske elendighed har set dagens lys - Humanistisk Forum, som vi sikkert vil høre mere til på bloggen her. Efter en række møder i efteråret og starten af januar fremsætter de en udtalelse om "Angreb på universiteternes uafhængighed". Heri lyder det bl.a.:
"Regeringens globaliseringsstrategiske opfattelse af, at al forskning skal kunne faktureres hurtigst muligt, truer universiteternes og den enkelte forskers medindflydelse på, hvilken forskning, der er relevant, også selv om den samfundsmæssige gevinst ikke ligger lige bag næste hjørne. Den truer også de reelle muligheder for virkelig at sætte en dagsorden på de områder, hvor Danmark besidder spidskompetencer. Og hvad der er endnu væsentligere at understrege, er, at der hermed vil ske et skred i prioriteringen af forskningen. Den langsigtede grundforskning, hvor erkendelser, opdagelser, indsigt og opfindelser skabes – den forskning, der kender sit felt, men skaber overraskende og dogmebrydende erkendelse – står i fare for at vige til fordel for en kortsigtet anvendelsesorienteret og markedsstyret forskning. At relevante samfundsøkonomiske bekymringer over globalisering fører til kortsigtede uddannelses- og forskningspolitiske strategier med en stram styring af universiteterne, er ødelæggende for den langsigtede grundforskning og får også konsekvenser for undervisningen."
Læs hele kommentaren i dagens Information (d. 14/3-2007) eller her...

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Kig ind på www.humanistiskforum.dk