tirsdag den 27. november 2007

Fra forskning til faktureringsstatistik

Først blev Center for Forskningsanalyse (CfA) ved Århus Universitet forbigået, da man (som omtalt her den 8. maj) i Videnskabsministeriet valgte at opbygge sin egen kvalitets- og forskningsevalueringsenhed for udviklingen af en "forskningskvalitetsindikator" under FI, Forsknings og Innovationsstyrelsen. Nu vil man skære CfA midt over og lægge deres såkaldte statistikproduktion over i et helt andet ministerium!
De styrer for vildt, mand! Først infusionerer man sektorforskningen, bagefter finder man ud af at den del af den, som man politisk har interesse i at styre, må flyttes tilbage til et sektorministerium! Hvor arrogant! Se hvad dagens nyheder på FORSKERforums hjemmeside skriver:
"27.11.2007
Ressortændring: Regeringen styrer
En af konsekvenserne af regeringsdannelsen fredag var, at "statistikproduktionen" ved Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet overføres fra Videnskabsministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ændringen var ikke nærmere begrundet, men ressortændringen forbedrer Regeringens mulighed for at styre statistik-produktionen på forskningsområdet. Hvor CfF tidligere var en relativt uafhængig aktør, så får regeringens embedsmænd nu en større ’definitionsret’ til fx at kunne bestemme, hvad der er ’fri forskning’, hvad der er "basisforsknings-midler", om UNIK-midler er frie (eller øremærkede 242 mio. kr. i en pulje, som kan søges), om forskningsudgifter er givet til forskning eller til ’innovation’ osv.
Politikere og embedsmænd får dermed bedre mulighed for at definere forskningsstatistik og –økonomi. Regeringen har klare politiske interesser i bestemte definitioner, fordi disse kan flytte trecifrede millionbeløb i statistikkerne - og dermed gøre forskellen på, om Regeringen lever op til sine erklærede succesmål eller ej, fx når Regeringen i 2010 skal til eksamen i, om man opfylder Barcelona-maalet (1 pct. af BNP).
CfF som sektorforskningsinstitution blev indfusioneret under Aarhus Universitet i 2004, og var således ikke med i 2007-fusionsbølgen. Men ressort-ændringen er politiseret, idet Regeringens angivelige formål med fusionerne har været at styrke sektorforskningens 'uafhængighed', men nu gøres altså det modsatte med CfF.
Det fremgår ikke, om flytningen kun omfatter statistikproduktionen og om analyseenheden derfor fortsætter under Aarhus Universitet."

Hvad siger Århus Universitets rektor og bestyrelse? Hvad siger centeret selv? Vi afventer spændt på kommentarer og flere detaljer.

1 kommentar:

Curt Hansen sagde ...

"Formanden for Det Frie Forskningsråd, Jens Christian Djurhuus, er bekymret for flytningen af forskningscentret."; "Jens Christian Djurhuus mener, at forskning er alt for komplekst et område til, at det udelukkende kan overlades til statistisk bearbejdelse. Det risikerer at føre til for mange fejlslutninger.
"Mange af de begreber, vi opererer med i forskningsverdenen, kræver fortolkning. Den form for indsigt risikerer at gå tabt i en større enhed, som bare skal indsamle tal," siger Jens Christian Djurhuus."
Disse citater og hele artiklen i Information idag, se her.