tirsdag den 13. november 2007

Forskningen i valgkampen

"Helge Sander styrer forskningen alt for meget. Universiteterne skal selv have meget mere ansvar," siger Charlotte Fischer (R). Hun er blandt andet vred over de mange nye og uigennemskuelige forskningspuljer:
"Det, Helge Sander kalder frie midler, er ikke altid frie midler. Han har lavet nogle underlige mellemkategorier, som han selv kalder for frie midler, men det er videnskabsministeren, der dybest set selv afgør, hvem der skal have pengene," siger Charlotte Fischer.

Citat fra Lise Richter og Kristian Villesens artikel i gårsdagens Information (her), som også bragte en historie om at flere gerne ser, at universiteterne ejer deres egne bygninger (her).
Dagens historie fra samme avis handler om politisk tilsidesættelse af DMU's forskningsbaserede rådgivning i forbindelse med vandmiljøet (her), et emne som ikke når at blive en del af valgkampen, ligesom historien om censur og selvcensur i dansk klimaforskning (her) desværre heller ikke blev det. Glem heller ikke at læse Jørgen Øllgaards analyse af det sanderske regime (her). Og endelig, en opsamling af forskningspolitiske udmeldinger i valgkampen her.

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Valgets udfald har i al fald ikke ændret ved vigtigheden af at universiteterne presser på og fastholder politikerne på de mange meldinger om at "slippe universiteterne løs", som det blev sagt fra flere sider. De analyser, enkeltsager og misforhold der henvises til ovenfor som angår såvel den frie grundforskning som sektorforskningens uafhængighed af politisk pres, nødvendiggør at bl.a. de forskningspolitiske ordførere lytter til forskerne og tager initiativer til at rette op på de kritisable forhold. Jeg ved at Humanistisk Forum arbejder på sagen, og vi vil senere viderebringe nyt om disse og lignende initiativer.