fredag den 7. september 2007

Møde om kvalitetsindikatorer

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (der tidligere hed Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd) inviterer til et vigtigt møde, som man kan se her på hjemmesiden for Videnskabsministeriets Forsknings- og Innovationsstyrelse (FI, tidligere forkortet FIST). Invitationen gengives nedenfor.
Det var da også på tide, at nogen i det forskningspolitiske system tog initiativ til et møde om emnet. Lad os håbe, at alle involverede bidrager til, at processen og udvalgsarbejdet lukkes langt mere op - det kan kun være til gavn for alle parter. Aha, det ser af programmet ud til at Anette Dørge Jessen, som bl.a. har arbejdet på Danmarks Evalueringsinstitut, blev den de hyrede til chef for FI's kvalitets- og forskningsevalueringsenhed (stadig ikke-eksisterende på FI's hjemmeside).


Invitation til Forskningsrådet for Samfund og Erhvervs konference om ”Forskningskvalitet og kvalitetsindikatorer”, tirsdag den 30. oktober 2007, FUHU Konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K

”Der skal gennemføres en gennemgribende reform af hele den offentlige forskning”, hedder det i regeringens globaliseringsstrategi. Kvaliteten af den offentlige forskning skal være på internationalt topniveau, og flere forskningsmidler skal uddeles i åben konkurrence, så pengene går til de bedste forskere og de bedste forskningsmiljøer. Hvordan måler vi så forskningskvaliteten? Publikationsaktivitet, peer review, citationsfrekvens og impact factor er nogle af de redskaber, som har været bragt i anvendelse i de seneste årtier, når man vil sammenligne kvaliteten af store mængder forskning. Men disse redskaber er ikke uproblematiske. Måler de rent faktisk kvalitet? Eller er det andre aspekter, der måles med sådanne metoder? Inden for samfundsvidenskab er de ikke generelt accepterede som objektive instrumenter til måling af forskningskvalitet. Derfor diskuteres det netop nu flittigt – og ind i mellem heftigt – i forskningsinstitutioner og forskningsbevilgende organer, hvor man håndterer opgaven med at sikre, at vi får mest mulig forskningskvalitet for forskningspengene. Forskningsrådet for Samfund og Erhverv vil gerne bidrage til at kvalificere denne debat og inviterer til en konference, hvor de udfordringer, der ligger i at måle samfundsvidenskabelig forskningskvalitet, vil blive diskuteret. Der vil samtidig være mulighed for at høre nogle af de erfaringer, man har gjort sig i nærtbeslægtede lande som Norge og England.

Alle der er beskæftigede med forskning og forskningskvalitet er velkomne. Arrangementet er gratis.

Elektronisk tilmelding senest mandag den 22. oktober 2007 kan ske ved at klikke på linket i "læs også"-boksen til højre på denne side.

Program
11.30 Registrering + velkomst med sandwich

11.55 Professor Christian Lund, Formand for Forskningsrådet for Samfund og Erhverv: Velkomst

12.00 Direktør Inge Mærkedahl og Centerchef Anette Dørge Jessen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen: Den danske forskningskvalitetsindikator – formål, udfordringer og forventede resultater

12.30 Specialrådgiver Gunnar Sivertsen, Norsk Institutt for Studier av Forskning og Utdanning, Oslo: Bibliometrics for (or against) the Social Sciences

13.00 Professor Susan Wright, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet: Det engelske system og kvalitet i samfundsvidenskaberne

13.30 Pause

13.45 Professor Peter Blume, Københavns Universitet: Hvad er kvalitet og relevans?- Kriterier og målingsinstrumenter

14.15 Chefkonsulent Leif Hansen, Copenhagen Business School: Bestræbelserne på at måle forskning og dennes kvalitet på Copenhagen Business School

14.45 Pause

15.00 Paneldiskussion

16.00 Afrunding

ps: Se omtale af mødet her på bloggen

1 kommentar:

Curt Hansen sagde ...

Interessant! Der er en ny side på nettet om det tekniske udvalg, der skal se på bibliometriske redskaber til den s.k. forskningskvalitetsindikator. Jeg har henvist til den i Arkivet her, send endelig mere materiale, såfremt det findes, tilgængeligt eller mindre tilgængeligt!