mandag den 7. maj 2007

Forskningsfrihed? på vej mod monopol

Information beretter idag, at DM lægger et betydeligt pres på FORSKERforum for at få bladets skarpt kritiske linje blødet op. Vi her på "Forskningsfrihed?" ser med forventning frem til det nye, tandløse blad, da vi så går en stor fremtid i møde. Tænk at have monopol på at bide de forskningspolitske topfolk i haserne. Hvor må vi nu få mange læsere, der ikke aner, hvortil de ellers skal hvile deres mødige hoveder.

Vi bliver nu de eneste, der stikker ud i et gråt, kedeligt managementlandskab. Vi bliver forskningspolitikkens anarkistiske kamæleoner, der i stedet for altid at gå i et med tapetet altid træder frem. Så opfordringen herfra må klart lyde: Se endelig at få friseret det blad. Vi er trætte af, at de går os i bedene (læseren bedes overse den indlysende kronologiske selvmodsigelse i foregående sætning). Vi gider ikke have konkurrencen fra al deres kritiske og tilmed kvalificerede journalistik, og det er så godt at få alle sine fordomme om uniformeringen af universitetsverdenen bekræftet. Go for it, DM!

7 kommentarer:

Anonym sagde ...

Man kan jo stille sig spørgsmålet om DJØF og DM er fagforeninger, som tjener deres universitetsansatte medlemmer godt. Spørgsmålet er om vi er bedre stillet i vores egen fagforening på tværs af faggrænser og ikke i fagorienterede foreninger, som DJØF og DM.

Curt Hansen sagde ...

Det er vist især DJØFs ledelse, der ryster let på hånden når en håndfuld professorer kritiserer et par artikler i bladet. Men som jeg læser omtalte artikel i Information, er der ikke entydig dækning for dens bombastiske overskrift ("DJØF og Magister-foreningen vil ændre kritisk blad"). Man kan minde om at DJØF vel nærmest er en fagforening, selvom den betegnelse nok helst vil fortrænges af nogle af medlemmerne - DJØF repræsenterer i al fald arbejdstagersiden ved overenskomsterne og skriver om sig selv på DJØF-websitet:
"Danmarks Jurist- og Økonomforbund samler over 49.000 samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske studerende og kandidater fra det private og det offentlige område. Vores medlemmer arbejder bl.a. med jura, økonomi, forvaltning, forskning, undervisning, kommunikation og ledelse. Vi er en medlemsstyret og partipolitisk uafhængig organisation, der arbejder for at give dig de bedste vilkår på arbejdsmarkedet. Vi forhandler overenskomster og aftaler, og vi rådgiver om dit job og dine muligheder for at udvikle dig fagligt."
DJØF har noget så fint som en administrerende direktør som hedder Mogens Kring Rasmussen; han er god til at tale i den særligt djøfske dialekt af Machiavellisk - fx i udtalelsen til Information den 17. januar:
""Når vi er med til at udgive Forskerforum er det fordi, vi synes, det er en god ide med et blad der beskæftiger sig mere indgående med de universitetsansattes forhold, men forhåbentlig kan det her bruges som et oplæg til, hvordan bladet skal udvikle sig i fremover," siger Mogens Kring Rasmussen, der ikke har nogen planer om at stoppe støtten til Forskerforum."
Når Mogens Kring så i dag udtaler til Information, at han vil bruge medlemmernes penge på en læserundersøgelse af deres mening om Forskerforum, må det næste træk vel være at forvente en undersøgelse af undersøgelsen: For en sådan kan jo udformes næsten som man ønsker svaret.

Sune Auken sagde ...

Ok, du har ret. Jeg skød lovlig meget fra hoften. Det er væsentligst DJØF-folk, der er i gang. Det er til gengæld ret interessant: Man taber i pressenævnet, men giver sig straks til at anvende andre midler. Historien om redaktørskiftet på deres eget fagblad er skræmmene læsning (endnu engang gravet frem af snuseren - tak Curt). Det er åbenlyst ikke de universitetsansatte DJØF'eres interesser, fagforbundet varetager.

Men med det in mente samt uklarhederne i Ingrid Stages udsagn er jeg alligevel lidt i tvivl om, hvorvidt Informations redaktion ikke alligevel har valgt den rigtige overskrift. En stjerneklar melding fra DM ville være opmuntrende.

Heine Andersen sagde ...

Sagen understreger endnu engang, hvor svagt forskere er som profession. Ikke engang vore egne fagforeninger kan vi regne med, når det handler om ytringsfrihed og åbenhed. Det værste er næsten, at disse manøvrer er foregået i stilhed bag kulisserne, uden at vi medlemmer har været så meget som orienteret, fx gennem medlemsbladet.

DJØF er jo primært en managementforening, herunder en interesseorganisation for dem, der skal finde ud af at styre forskningen, og støbe kuglerne for Helge Sander og hans ligesindede. Forskere udgør kun en lille mindretalsgruppe i DJØF, som DJØF's ledelse iøvrigt traditionelt har opfattet som en besværlig og ustyrlig medlemsgruppe. Forskningens interesser har DJØF aldrig gjort noget som helst for at varetage. Og hvor er de organisationer, der organiserer store grupper som læger, ingeniører, dyrlæger og alle de andre fag, der ikke er med under Magisterforeningen, når det drejer sig om at kæmpe for forskningsfrihed? Jeg husker ikke at have hørt noget fra deres organisationer.

Dertil kommer, at fagforeninger ikke er den rigtige kanal for varetagelse af professionelle og forskningspolitiske interesser - de vil altid blive mistænkt for at hyppe egne kartofler og promovere særinteresser. Med den centralisering og topstyring, der er indført, og som vil eskalere, er der et stigende behov for en bred professionsforening for forskningen, uafhængig af fagforeninger, der kan modveje statsmagtens ekspansion.

Sune Auken sagde ...

Jeg melder mig hermed ind i Heines forening.

Curt Hansen sagde ...

Ja tak, jeg melder mig også gerne ind.
Iøvrigt, jeg var selv lidt for hurtig ude: Det fremgår i dag (9/5) af Information i et indlæg af Leif Søndergaard (formand for DM's universitets-lærere og medlem af FORSKERforums redaktion) at det var ham, der foreslog en læserundersøgelse. Søndergaard slutter med at understrege "at der ikke længere er en konflikt, og at der nu igen - specielt på foranledning af Ingrid Stage - er arbejdsro omkring udgivelse af bladet FORSKERforum , og det er vores indtryk, at det respekteres i udgiverkredsens moderforeninger." Så det kan vi da kun være glade for.
Jeg har gengivet indlægget samme sted (her).

Jeg kan iøvrigt anbefale at læse Jørgen Ølgaards eget metodologiske forsvar for brug af anonyme kilder ("Anonyme kilder: Dokumentation, metodebeskrivelse og etik bag artikelserie om RUCs nye ledelse"), denne journalistiske metode var noget af det han blev angrebet for - det er skrevet i anledning af nominering til Foreningen for Undersøgende Journalistiks pris, se her (kopi af: indstilling og metodeskrift).

Sune Auken sagde ...

Uanset hvordan det måtte forholde sig med spillet omkring FORSKERforum, og uanset hvilke mails, der er blevet sendt hvornår, er der grund til at hilse arbejdsroen omkring FORSKERforum velkommen og at rose DM for at fastholde den. Kritikken er hermed trukket tilbage for nu, og den vil først blive genfremsat, hvis der påny kommer pres på FORSKERforum. Jeg er glad for, at bladet er blandt os og ønsker dem kun større støtte, politisk såvel som økonomisk, mere fremgang og - endnu hårdere konkurrence fra os i disciplinen "bid en magthaver" (endnu en vuffer: "kvaseren"?).