fredag den 5. januar 2007

Ufrie danske universiteter

Fra ForskerForum nr. 200 (december 2006) s. 8-9 (en figur i bladet er ikke gengivet nedenfor). Se også http://www.forskeren.dk/

Frihedsindeks: Ufrie danske universiteter ...

Danmark er enestående i international sammenhæng: Vi har mange flere lovdiktater, centrale styringsmuligheder og mindre (kollegial) indflydelse end de andre ...
”Det er en tankevækkende oversigt. Den fortæller, at den danske regering er særdeles aktiv, når det handler om at føre universitets- og forskningspolitik; det danske system er en lovgivning og en struktur, så man har mulighed for bevidst at styre forskningspolitikken samfunds- og erhvervspolitisk – i langt højere grad end i udlandet”, siger direktør Karen Siune fra Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet som kommentar til FORSKERforums internationale frihedsindeks, der er en sammenligning af de danske frihedsrammer med andre landes systemer. Læs mere her ...

Ingen kommentarer: