onsdag den 13. februar 2008

Faggrupper til bibliometrisk forskningsindikator

Arbejdet med at udvikle performance-mål, som skal bruges til at rangordne universiteterne, når nogle af basismidlerne skal fordeles – videnskabsministeriets projekt, som i newspeak hedder "konkurrenceudsættelse af basismidler", reelt en fordelingsnøgle baseret såkaldte "kvalitetsindikatorer" for forskning, undervisning og formidling – har tidligere været omtalt her på bloggen (bl.a. Heine Andersens indlæg d. 14/10-07 - se også Forskningspolitisk Arkivs opsamlingsside her).
Udover at stille spørgsmålstegn ved selve projektet har vi efterlyst mere åbenhed om processen, da hverken selve Videnskabsministeriet, FI (Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der står for udviklingen af den bibliometriske indikator som skal måle forskningsproduktion), eller UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen, som bl.a. skal finde en vægt mellem de enkelte indikatorer) har kunnet finde ud af at lave en side, hvor alle dokumenter bliver lagt ud, som tilfældet var i Norge. Til gengæld har Rektorkollegiet (nu kaldet Danske Universiteter) bragt en nyhedsside (her) hvorfra man kan downloade lister over de 68 faggrupper og deres medlemmer. Og som Heine siger, når godt 500 forskere involveres i at opstille "autoritetslister" (over de tidskrifter, hvor publicering tæller, og tæller mere eller mindre), slipper der vel nok lidt mere information ud om hele projektet. Her er linket til de norske lister (dbh.nsd.uib.no/kanaler/), som de danske faggrupper bruger som udgangspunkt.
Vi vil i den kommende tid forsøge at følge op på processen, bl.a. er bloggens statistiker Inge Henningsen nu ved at se nærmere på de kønspolitiske aspekter af udvalgsarbejdet.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Som formand for faggruppe 7 vedrørende "Dans, Teatervidenskab og drama, Musikvidenskab" har jeg valgt at lade processen foregå i fuld offentlighed. Jeg ved ikke om det var meningen.

Se videre hjemmesiden
http://www.staff.hum.ku.dk/woetmann/Lister/Autoritetslister.html

Med venlig hilsen
Peter Woetmann Christoffersen
Musikvidenskab, KU

Claus Emmeche sagde ...

Glimrende initiativ! Jeg har yderligere fremhævet det ovenfor.
Jeg mener selvfølgeligt at det burde have været tilrettelagt med denne grad af åbenhed fra starten (når nu det endeligt skal være - jeg er jo stadig temmelig skeptisk overfor hele øvelsen med at ranke publikationskanaler og benytte dette til "at indikere forskning" som led i ranking og fordeling af basismidler; en blot biblioteksmæssig database, som vil være et andet afkast af arbejdet, kan ingen selvfølgelig have noget imod).