lørdag den 15. december 2007

Radikal universitetspolitik

Vi har før på bloggen her beklaget os over i hvor ringe grad de danske politiske partier har gidet at føre seriøse, detaljerede diskussioner om forskningen og universiteternes forhold. Derfor er det glædeligt at se, at de radikales netværk på nettet nu har oprettet en gruppe for netop sådanne emner: http://www.radikale.net/grupper/universitetspolitik
Herfra byder vi initiativet velkommen, og håber på gensidig inspiration.

Ingen kommentarer: