lørdag den 9. februar 2008

Tech Trans som kursus og hype

Via et nyhedsbrev faldt jeg over en annoncefolder for et kursus, en gratis glæde jeg hermed viderebringer:
Gratis kursus for forskere
Om patentering og kommercialisering
26. februar 2008 på Rigshospitalet
Forskning, patentering, kommercialisering, innovation og teknologioverførsel er
rigtige plusord i dagens debat. Det er det, vi skal leve af i morgendagens Danmark…
Men ved du som forsker, hvad en opfindelse er, hvordan du skal forholde dig, hvis du gør en opfindelse eller skal samarbejde med en privat virksomhed? Ved du hvorfor, hvornår og hvordan man patenterer en opfindelse og kender du de forskellige veje til kommercialisering?
Kurset er en kort frisk introduktion til nogle af de problemstillinger, du som forsker kan komme ud for, når du skal navigere i en kommerciel verden.
Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Region Hovedstadens teknologioverførselsenhed ”Tectra” og teknologioverførselsenheden ved Københavns Universitet ”Tech Transfer Enheden”. Kurset er gratis, og det er muligt at tilmelde sig, hvis man er tilknyttet en forskningsinstitution eller i øvrigt har interesse indenfor området. Kurset har 75 pladser og besættes efter først til mølle princippet.

Som man ser, postuleres i folderen (downloades her) en konsensus om, at patentering og kommercialisering er noget positivt "i dagens debat". Nå, men hvad handler debatten så om, kunne man spørge? Som vi nævnte her den 3/2 er det langt fra klart, hvornår patentering gavner, selv med den præmis at "gavn" skal forstås som gavn for erhvervslivet. Og taler vi om gavn for samfundet, bør vi minde om økonomen Peter Birch Sørensens overvise påpegning (ref.) af, at selvom det enkelte universitet hypotetisk set kan have gavn af patentering, er det ikke givet, at det samfundsøkonomisk (ikke mindst i et land med mange mindre virksomheder uden egen forskning) er gavnligt, eller øger videnspredning.

Kursuslitteratur fremgår ikke af folderen, så jeg vil straks foreslå Jennifer Washburn, 2005: University, Inc.: The Corporate Corruption of American Higher Education (New York: Basic Books); en bog med interesante eksempler - et friskt supplement til kursets råd og værktøjer, og et ekstra perspektiv på den optimistiske tech-trans tale, der udgør en kerneidé i den vidensøkonomiske diskurs.

Ingen kommentarer: