torsdag den 21. februar 2008

Politiserede forskningsevalueringer på vej?

Fra efteråret 2008 vil Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) iværksætte systematiske evalueringer af forskningen i Danmark. Evalueringer skal organiseres af en Analyse- og Evalueringsenhed under FI, som foreløbig består af en halv snes administrative medarbejdere med Anette Dørge Jessen som leder (se foredrags slides fra evaluerings- og analyseenheden i Forskningspolitisk Center, i arkivet). Enheden står også for arbejdet med den bibliometriske ”kvalitetsindikator” (Helge Sanders betegnelse), og skal endvidere udvikle statistiske måleinstrumenter til overvågning af forskningsindsats. Det hele indgår i regeringens globaliseringsstrategi, og har følgende målsætninger:
• Mere konkurrence om forskningsmidlerne
• Den strategiske forskning skal styrkes og prioriteres på et bedre grundlag
• Systematisk måling og evaluering skal sikre fokus på kvaliteten

Planlægningen i den nyetablerede enhed er i gang, og man har foreløbig fået øje på en række udfordringer. De første er:

• ”Hvordan sikres uafhængighed i evalueringerne?”
• ”Hvad forstås ved kvalitet, og hvordan måles den?”

Dette er skarpsindige iagttagelser, og udfordringer, der må virke skræmmende. At lægge evalueringer af forskningskvalitet direkte ind under en enhed i statsforvaltningens politiske hierarki svarer jo fx til at overlade til justitsministeriet at evaluere kvaliteten af domstolsafgørelser. Så langt er det nu kommet i centralisme og politisering af forskningen. Det er DDR-modellen og ikke den fri konkurrence, som new speak retorikken hylder.

Der er afsat tre-fire måneder til ”dialog” om udvikling af evalueringsmodellen, for åbent at møde udfordringerne.

Her er en idé. Det nærliggende svar på udfordringerne er en organisatorisk model, hvor ledelsen ligger i organer - bestyrelse/ råd/ repræsentantskab - uden for det ministerielle, politiske hierarki. Hos personer med kvalifikationer som forskere, bedømmere og som kompetente brugere af forskning.

3 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

Det er både skræmmende og forventeligt, at forskningsevalueringer bliver mere politiserede, hvad man ufrivilligt kom til at indrømme i stillingsannoncen for folk, der "kan jonglere med statistikker og analyser og samtidig formidle det", og hvad der også kunne udledes af ompodningen af Forsknings- og Innovationsstatistik-delen af Center for Forskningsanalyse til Danmarks Statistik.

Det, du tænker på med dit forslag, er vel næppe en model a la akkrediteringsrådet for uddannelserne, som er blevet kaldt "et af Regeringens nye smagsdommerkollegier"?

bjarne balle sagde ...

Helt enig. Det er ren DDR.

Konkurrence om midlerne og central styring af fordelingen er på mange måder oldschool management. Og det gør det bestemt ikke bedre at så mange store private virksomheder også er indrettet på den måde. At organisere sig, som mange store multinationale virksomheder har gjort, i autonome enheder – det må være moderne management i denne sammenhæng.

Underligt at forskningsverden skal ledes af oldschool management.

Forskning og oldschool – to ord, der passer dårligt sammen.

Heine Andersen sagde ...

Til Claus: at forskningspolitisk initierede evalueringer er kommet for at blive. Selvom vi forskere mener, at der foregår rigeligt med evalueringer i forvejen, når vi søger stillinger, penge og publiceringsmuligheder, er det ikke nok. Så må det handle om, at det foregår så kvalificeret og uafhængigt som muligt. Uafhængighed i absolut forstand er utopisk, men ideen må være en struktur med størst mulig ”armlængde” kombineret med faglig ekspertise.