mandag den 4. februar 2008

Forvirring om kvalitet og kvantitet i Sanders modeller

I seneste nr. af KU's Universitetsavisen forklarer Helge Sander meningen med den nye "kvalitetsmodel" til fordeling af basismidler. Heri indgår som bekendt optælling af publikationer i medier, der står på en statsautoriseret liste, og Sander beroliger med, at de 65 faggrupper, der skal lave listerne, vil tage hensyn til fagenes særpræg og tradtioner, og at det er bedre end "alternativet", citationstal (som om der virkelig kun er de to muligheder?).

Dette er der ikke noget nyt i. Derimod er det bemærkelsesværdigt, at der tilsyneladende er uenighed mellem Helge Sander og Forskningsstyrelsen, i hvert fald dennes direktør, Inge Mærkedahl, om hvad publikationstallet udtrykker. Hun sagde nemlig - klogeligt - på et offentligt møde d. 30. okt.: publikationstal er "ikke en kvalitetsindikator men et mål for forskningsproduktion". Nu omtaler Sander publikationstal "som et fælles kvalitetsmål for alle fagområder".

Sagen er jo, at ingen af de to tal, hverken citationstal eller publikationstal, udtrykker kvalitet, og især ikke sammenligneligt på tværs af fagområder. Hvad skal man nu tro om myndighedernes autoritative udlægning, som arbejdet med tidsskriftslisterne skal bygge på?

Ingen kommentarer: