onsdag den 20. februar 2008

Forskningspolitik og udenrigspolitik

I en globaliseret verden kan forskningspolitik og udenrigspolitik være svære at adskille. Der anføres ofte udenrigspolitiske argumenter for forskningspolitiske tiltag, og Danmarks udenrigspolitik vil i et vist omfang være medbestemmende for hvilke lande, vi indleder forskningspolitisk samarbejde med. — Lad mig illustrere dette med et tankeeksperiment, en lille quiz til læseren: Forestil dig, at du på Forskningsstyrelsens hjemmeside læser følgende, hvor "X-land" står for et konkret land, og du skal herefter besvare 2 spørgsmål (se nedenfor):

"En ny samarbejdsaftale mellem Danmark og X-land betyder, at danske virksomheder og videninstitutioner nu kan få hjælp til at finde x-landske samarbejdspartnere til fælles erhvervsrettede forsknings- og innovationsprojekter.

Samarbejdsaftalen er et direkte resultat af videnskabsminister Helge Sanders besøg i X-land den 8.-10. januar 2007, hvor han mødte den x-landske industri-, handels- og beskæftigelsesminister NN.
Aftalen er nu udmøntet i en konkret strategi for, hvordan der kan etableres fælles forsknings- og innovationsprojekter mellem danske og x-landske virksomheder og videninstitutioner.
"Det er positivt, at den aftale jeg indgik med x-lænderne i januar 2007 om et samarbejde, nu er klar til at blive udmøntet i praktisk handling. Jeg er sikker på, at samarbejdet vil resultere i en række virksomhedsrettede forsknings- og innovationsprojekter inden for flere højvækstområder," siger videnskabsminister Helge Sander."

Første spørgsmål er selvfølgelig: Hvilket land er X-land?
Andet spørgsmål er: Gør det nogen forskel (henholdsvis forskningspolitisk set og udenrigspolitisk set), om X står for: Sverige? USA? Rusland? Kina? Israel? Cuba? Iran? Nordkorea?
God fornøjelse med opgaven! Svaret på det første spørgsmål - og flere detaljer om den faktiske aftale - kan du se på forskningsstyrelsens hjemmeside her.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Svaret på andet spørgsmål er næsten selvindlysende. Og hvad angår den faktiske aftale med Israel må man spørge, om den vil inkludere formidling af samarbejde mellem danske og israelske forskere og virksomheder indenfor militær forskning og udvikling. Det falder sikkert indenfor det Sander kalder "virksomhedsrettede forsknings- og innovationsprojekter inden for flere højvækstområder". Velbekomme!