søndag den 24. februar 2008

Kreative tanker er guld værd på Børsen

Udover forskningspolitisk debat er Forskningsfrihed? interesseret i at formidle teoretiske og empiriske arbejder af samfundsvidenskabelige forskere, der kan bidrage til at sætte dagsaktuelle diskussioner ind i en større sammenhæng. Steen Nepper Larsen har på opfordring herfra indsendt denne beskrivelse af en af hans tekster, som er tilgælgelig her i arkivet (benyt egetbrug som password), sammen med andre tekster af samme forfatter (C.E.).

KATEGORIALE TYDNINGER
AF DEN KOGNITIVE KAPITALISME

- med særligt henblik på at begribe
samtidens trang og tvang til kreativitet

Papiret forsøger at begrebsliggøre og at kritisere samtidens trend: den kognitive kapitalisme. Viden bliver gjort til varer og strategiske produktivkræfter, og på ganske oxymoron vis tvinges vi til at være kreative i arbejdslivet. Mennesket er kommet på arbejde med hud og hår. Arbejdet individualiseres, og arbejdskraften personliggøres. Den kognitive kapitalisme lever af vore lidenskaber og viljen til at indgå i den sociale interaktion. ’Størrelser’ som kreativitet, innovation, hittepåsomhed og tankekraft skal alle vise deres ’værdi’ på markedet. De skal styrke nationen, firmaet og hin enkelte i den intensiverede globale konkurrencekamp.
Teksten er en på én gang systematisk-kategorial og en empirisk-fænomenologisk tekst på små 100 sider, som er blevet til i løbet af 2006 inden for rammerne af Programmet Socialanalytisk Samtidsdiagnose på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Key words: Marx revisited, filosofisk antropologi, kritikbegreb, videnspolitik, Yann Moulier-Boutang, samfundsteori, subjektiv stratego, kreativitetsbegrebets idéhistorie og aktualitet, tankens vareliggørelse, nye udbytnings- og undertrykkelsesformer, kritik af uddannelses- og forskningspolitik.

Steen Nepper Larsen, pt. lektor v. GNOSIS - Aarhus Universitets forskningsinitiativ til studiet af mentale strukturer
ida-steen @ mobilixnet . dk & stla @ dpu . dk

Ingen kommentarer: