fredag den 21. december 2007

'Dødslister', Fusioner og hvad der siden hænder....

Jeg er ansat på Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet (CFA). Som nogle måske ved er CFA en videreførsel af Analyseinstitut for Forskning (AFSK), der var en selvstændig sektorforskningsinstitution med tilknytning til forskningsministeriet.

Vi har i mere end 10 år indsamlet den officielle forskningsstatistik, udført myndighedsopgaver og lavet 'fri' forskning i forskning (erhvervslivets forskning og innovation, offentlige ansatte forskeres arbejdsvilkår, forskningspolitik osv. rapporter, arbejdspapirer o. lign. kan downloades fra WWW.CFA.AU.dk)

Vores første oplevelse med omstruktureringer var, at vi som AFSK kom på Fogh-regeringens 'dødsliste', da der skulle gøres op med eksperterne. Efter nogen turbulens endte vi med at blive et center (CFA) under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Vores oplevelser i den anledning var ikke udelt positive.

Vores næste oplevelser var at vi i regeringsgrundlaget efter sidste valg kunne læse at Forsknings- og Innovationsstatistikken skulle overføres til Danmarks Statistik og vi kunne læse at 'Formålet vil blandt andet være forbedret statistikkvalitet, bedre tilgængelighed og administrative besparelser'

En interessant læsning for os - fordi vi faktisk mener, at vores kvalitet er høj, at vi meget hurtigt har ekspederet serviceopgaver og fordi vi har en praksis med adgang for forskere til vores data (efter præsentation af forskningsprojekt), så snart data er færdigbearbejdet fra vores side dvs. valideret og publiceret. Da vi var på 'dødslisten' regnede Finansministeriet ud, at vi var ret billige.......

En af mine kollegaer har nyt job 1. januar - en anden 1. februar .... og resten af os håber på, at CFA vil fortsætte som et højt profileret forskningscenter .... selv vil jeg i det nye år komme til at arbejde med et projekt, der bl.a. skal handle om fusioner i offentlig dansk forskning.

Idag sendte vores centerleder nedenstående ud til modtagerne af vores nyhedsbrev:

"Som konsekvens af regeringsgrundlaget af 22. november 2007 samt den kgl. resolution om ressortomlægninger af 23. november 2007 skal ansvaret for indsamling og publicering af dansk forsknings-, innovations- og PhD-statistik samt offentligt forskningsbudget overgå til Danmarks Statistik per 1. januar 2008.

Alle henvendelser om fremtidig forskningsstatistik skal derfor rettes til Danmarks Statistik www.dst.dk.

Dansk Center for Forskningsanalyses hjemmeside for dansk forskningsstatistik (www.forskningsanalyse.dk) vil fremover kun indeholde information om perioden før opgaveoverdragelsen, og statistikkerne opdateres ikke længere regelmæssigt hos CFA.

Dansk Center for Forskningsanalyse vil gerne takke de mange respondenter, kontaktudvalg, aftagerpaneler samt andre, som hidtil har muliggjort udarbejdelsen af statistikkerne.

På forskningsanalyse.dk finder du herefter Danmarks officielle statistikker for forsknings- og udviklingsarbejde i den offentlige sektor og erhvervslivet samt innovationsstatistik for erhvervslivet til og med 2006, samt Offentligt Forskningsbudget for Danmark til og med 2007. Derudover finder du statistikker over ph.d.-studerende og ph.d.-eres karrierer til og med 2006. Endelig findes der en række andre specielle statistikker inden for området, herunder bl.a. grønlandsrelateret forskningsstatistik samt ikt-statistik.

CFAs forskningsprojekter og øvrige forskningsrelaterede opgaver under det Samfundsvidenskabelig Fakultet ved Aarhus Universitet fortsætter uændret. CFA fortsætter således med deltagelse/ledelse i nationale, nordiske og internationale forskningsprojekter samt andre former for samarbejder.

CFA ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Karen Siune
Centerleder"

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

http://www.180grader.dk/klumme/De_modige_magistre.php

Claus Emmeche sagde ...

Hej Kamma, tak for din rapport. Det virker meget besynderligt på mig at regeringsgrundlaget indeholder et så detaljeret nedslag på en del af et tidligere sektorforskningsinstitut, nu center under Århus Universitet, og dikterer overflytning til Danmarks Statistik. Men med den baggrund, du skriver omkring regeringens tidligere omfattende nedlæggelse af en række sagkyndige råd m.v. (under mantraet nej til smagsdommere) er det selvfølgelig mindre overraskende, men mere forstemmende.
- Hvad siger bestyrelsen og rektor for Århus Universitet til dette indgreb?
-