mandag den 14. maj 2007

VidenStafetten ophører

Statsbibliotekets glimrende ordning for tidskriftcirkulation, VidenStafetten, ophører. Antallet af abonnenter har været dalende, og som de skriver i et brev af 2. maj 2007, "som alle andre er vi nødt til at prioritere og effektivisere. Tidskriftlæsekredsene blev startet for at sikre en effektiv forsyning med videnskabelig information. Det formål har statsbiblioteket fortsat, men metoderne har ændret sig, og også på dette felt fortrænges papiret af det digitale." - Æv, det var da ærgerligt. Jeg ved godt jeg er gammeldags, men jeg vil nu savne kuverternes påmindelser, synet af de nye numre, den fysiske gennembladring, et fristed udenfor skærmen. Da jeg i tider som disse ikke kan tillade mig at kritisere uden jublende at komme med alternativer, foreslår jeg følgende: At Statsbiblioteket opretter en elektronisk service, indeholdende et ligeså stort antal tidskrifter, hvor man fx 1 gang pr. uge får tilsendt en mail med abstracts eller indholdsfortegnelser på nye numre. Herefter kan man selv gå ind elektronisk og downloade relevante artikler via bibliotekernes hjemmesider, fx Det Kgl. Bibliotek's e-ressourcer. Tabet ved nedlæggelse af VidenStafetten består ikke blot i fraværet af de fysiske tidskrifter, man fik tilsendt, men også den opdateringsfunktion, der ligger i at blive holdt orienteret om seneste nyt indenfor ens fagområde. En aggregeret info-liste, administreret af Statsbiblioteket, ville være et slagkraftigt alternativ til de enkelte forlags lignende info-lister, som netop kun gælder for bestemte tidskrifter eller forlag.

3 kommentarer:

Sune Auken sagde ...

Kan du se, Claus, det gjorde ikke engang ondt at fremsætte et konstruktivt forslag. Det er i øvrigt et rigtig godt forslag. Laves noget sådant på mit område, tilmelder jeg mig.

Thomas Söderqvist sagde ...

Og nu da vi er ved den jublende konstruktivitet -- inden for visse områder findes der gode aggregatorer, fx. MedWorm inden for medicin, som kan læses via Google Reader. Se videre: http://www.corporeality.net/museion/wp-admin/post.php?action=edit&post=690.

Claus Emmeche sagde ...

Afløser for VidenStafetten? Jeg fik dette svar fra direktøren for Statsbiblioteket, Svend Larsen:
"Vi er godt klar over at vi med lukningen af VidenStafetten svigter nogle af bibliotekets loyale kunder, men vi må konstatere, at servicen ikke længere hænger sammen økonomisk. Det skyldes det helt grundlæggende forhold, at den store efterspørgsel efter denne service er faldet væk med udbredelsen af tidsskrifter i digital form. Udbredelsen af e-tidsskrifter har betydet, at en meget stor og indtægtsgivende kundegruppe har forladt VidenStafetten, og frafaldet af denne kundegruppe har slet ikke kunne opvejes af nye kunder. Den nemme adgang til e-tidsskrifter gælder især for forskningsinstitutioner inden naturvidenskab-medicin-teknik, som også har udgjort den "tunge" kundegruppe for VidensStafetten. Vi er godt klar over, at vi med lukningen af VidenStafetten forringer forholdene for dem, som arbejder inden for fag med færre e-tidsskrifter, eller som arbejder i organisationer uden den nemme adgang til e-tidsskrifter, som universitetsansatte har. Vi arbejder også med forskellige "alert-services", i første række rettet mod forskere (som dig selv), og vi arbejder med forskellige ideer til, hvordan vi kan levere en landsdækkende service vedr. levering af enkeltartikler, og hvis vi finder en løsning som vi mener kan have interesse for VidenStaffettens kunder, vil vi skrive rundt.
Med venlig hilsen
Svend Larsen
(...) http://statsbiblioteket.dk"
- Det lyder godt, hvis der kan etableres en sådan alert-service, der går på tværs af fagområderne, for det fine ved den hidtidige ordning var bl.a., at den servicerede tværfagligt arbejdende forskere godt - jeg fik således både New York Review of Books, Semiotica, Social Studies of Science og tidskrifter som Trends in genetics (etc.) tilsendt.