tirsdag den 15. maj 2007

Nogle tal på forskning

I dag udsendte Center for Forskningsanalyse denne pressemeddelelse, i citat:
I 2005 blev der anvendt 12,05 mia. kr. i den offentlige sektor på forskning og udviklingsarbejde (FoU). Dansk Center for Forskningsanalyses nyeste statistik over de offentlige institutioners forsknings og udviklingsarbejde 2005 viser, at det er en stigning på 92 mio. kr. (2005-priser) svarende til knap 0,8 procent i forhold til 2004. Det offentlige finansierede selv 9,8 mia. kr., mens private og udenlandske kilder finansierede 2,2 mia. kr.

I den offentlige sektor foregår hovedparten af forskning og udviklingsarbejdet på universiteterne; i alt 7,7 mia. kr. i 2005. På sektorforskningsinstitutionerne blev der i 2005 anvendt 1,9 mia. kr. på forskning og udviklingsarbejde. Størstedelen af forskningen foregår inden for sundhedsområdet (3,5 mia. kr.) og naturvidenskab (2,7 mia. kr.).

I den offentlige sektor var godt 27.800 personer i 2005 beskæftiget med FoU-arbejde, og de udførte, hvad der svarer til i alt 15.100 FoU-årsværk.

Publikationen og den detaljerede tabelsamling over de offentlige institutioners forskningsindsats kan downloades og printes fra CFA’s hjemmeside Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor – Forskningsstatistik 2005
Yderligere oplysninger kan fås hos statistikansvarlig Birgita Østeraas der har stået for udarbejdelsen af statistikken (tlf.: 8942 2385) bo @ cfa . au . dk

Dansk Center for Forskningsanalyse
www.cfa.au.dk

1 kommentar:

Curt Hansen sagde ...

Her er en kommentar til statistikken fra FORSKERforum nyheder:

16.05.2007
Teknik: Kun 20 pct. grundforskning
De tekniske videnskaber bedriver kun ’grundforskning’ for 20 pct. af deres bevillinger. Omvendt er naturvidenskab det område med mest grundforskning med 69 pct. herefter kommer humaniora med 61, samfundsvidenskab og sundhed med 43-45 pct., mens jordbrug/veterinær er nede på 34 pct.
Det er ikke overraskende, at tekniks grundforskning ligger i bund, for populært sagt kaldes teknisk videnskab for anvendt naturvidenskab! Tekniks fleste ressourcer går da også til ’anvendt forskning’ (60 pct.) og til 'udviklingsarbejde (20 pct.). Hos teknik og jordbrugsvidenskab er anvendt forskning således den største forskningsart.
Omvendt er naturvidenskab det mindst anvendelsesorienterede. Her går hele 69 pct. af bevillingerne til grundforskning, 27 til anvendt forskning og kun 4 til udviklingsarbejde. Men også humaniora er med 61 pct. til grundforskning godt med (med 25 pct. til anvendt og 14 til udviklingsarbejde).
Tallene for de øvrige hovedområder: Samfundsvidenskab 45 / 40 / 15 pct. Sundhedsvidenskab 43 / 43 / 15.
Jordbrug / veterinær 34 / 48 / 17.
Tallene fremgår af Center for Forskningsanalyses Forskningsstatistik 2005. (Statistikken – baseret på institutioners skøn - er opdelt på de tre forskningsarter: Grundforskning defineres her som originalt eksperimenterende / teoretisk vidensarbejde uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning er originale videnundersøgelser primært rettet mod bestemte praktiske mål. Og udviklingsarbejde er viderebearbejdning med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materiale, produkter, processer, systemer eller tjenstydelser).
(se http://www.forskningsanalyse.dk/OF2005/OFF2005.pdf)