fredag den 11. maj 2007

Universitetets ansættelsespolitik

Ved budgetmødet i akademisk råd for Det humanistiske fakultet i efteråret 2006 gennemgik Carsten Due-Nielsen fra Saxo-Instituttet udviklingen i forholdet mellem videnskabeligt og teknisk-administrativt personale og konkluderede, at hvis udviklingen fortsatte, ville de to grupper krydse hinanden om 10-15 år, således at der blev flere TAP- end VIP-ansatte. Når universiteterne fattes penge, er det en helt igennem bekymrende udvikling. Jeg håbede, at vi var hårdere ramt end de fleste fakulteter, men ved gennemlæsning af Carsten Henrichsens fremragende artikel, som der her på bloggen tidligere har været omtale af og henvisning til, finder jeg følgende passage:

"Det siger sig selv, at der med disse – voksende – krav til de ledelsesmæssige bestræbelser følger et ekspanderende forsknings- og undervisnings-bureaukrati. Det har eksempelvis på et lille fakultet som det juridiske over en 15-årig periode ført til en udvidelse af den teknisk-administrative medarbejderstab, som ikke er tilknyttet forskningen, fra en håndfuld personer til ca. 65 personer – svarende til antallet af forsknings-medarbejdere inklusive ph.d.-studerende. En sådan udvidelse af universitetsbureaukratiet er i sig selv er en ressourcemæssig belastning, men er også en udfordring for samarbejdet mellem de forskellige personalegrupper på universitetet, eftersom bureaukratiets interesser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med det videnskabelige personales krav og ønsker."

Sideløbende med denne udvikling har vi det allerstørste besvær med at få genbesat ledigblevne VIP-stillinger. Mit eget fag, dansk litteratur, har mistet ca. 40% af sine VIP-stillinger over de sidste 15 år. Ratioen mellem studenter og lærere bliver stadig mere absurd. Måske skulle man overveje, om en forandret strategi i universiteternes ansættelsespolitik var et brugbart middel til at sikre mere og bedre forskning for de samme penge.

Ingen kommentarer: