onsdag den 2. maj 2007

Fusions-loven vedtages

Fra FORSKERforum nyheder, et nyhedsbrev, man kan tilmelde sig på www.forskerforum.dk:

02.05.2007
Historisk tirsdag: Fusions-loven vedtages
Loven om fusionsuniversiteter skal til 2. behandling i dag. Og tirsdag d. 8. maj stemmer Folketingets flertal - Venstre, Socialdemokraterne, DF og Konservative - den universitetslovgivning igennem, som gør Danmark til det land i den vestlige verden med den største statsstyring. Og Danmark bliver også det eneste land, hvor universiteterne pr. lov skal udføre "myndighedsopgaver" for statslige myndigheder (se dokumentation i FORSKERforum 203 [pdf])…
Radikale, SF og Enhedslisten stemmer imod lovforslaget. Enhedslistens Per Clausen har fremsat kontrære ændringsforslag, fx at alle styringselementer pilles ud af loven, at der igen indføres forskningsfrihed for den enkelte forsker (som før 1993) samt at lovforslagets detailstyring af undervisning, ledelsesformer m.m. udgår. Men disse ændringsforslag bliver nedstemt af flertallet.
Den radikale ordfører Charlotte Fischer har i mindretalsudtalelse redegjort for, hvorfor hendes parti stemmer nej:
- Regeringen har på intet tidspunkt kunnet fremlægge dokumentation for, at fusioner og større enheder i sig selv er garanti for bedre undervisning og forskning.
- Armslængden mellem politik og forskning er borte: Regeringen vil detailstyre og får med loven endnu stærkere beføjelser til at blande sig i forskningen på landets universiteter.
- De økonomiske betingelser er uklare: Når fx 42 pct. af DTUs samlede omsætning vil stamme fra ’myndighedsbetjening’ bliver hele universitetets fremtid usikker, hvis Regeringen om to år udliciterer myndighedsopgaver til andre. Økonomisk afhængighed kan dermed blive brugt til at lave pression mod institutionsledelsen og forskningen, der hermed gøres ’mere lydhøre’ over for ministres ønsker.
- Loven er samtiidig udtryk for overdreven detailregulering, som når universiteterne fx pålægges at etablere ’aftagerpaneler’, særlige undervisningsevalueringer m.m.

Ingen kommentarer: