torsdag den 17. maj 2007

Søhest i angrebsstilling

I bekymring over, hvad de betragter som en ensidig ledelsesvenlig redaktionel linje på det officielle organ RUCnyt, har en række studerende på RUC oprettet tidsskriftet HippoCampus der søger at dække universitetets anliggender fra en mere fri og kritisk vinkel.

At det ikke bare er mundsvejr, demonstrerer redaktionen for fuld udblæsning i det nyeste nummer, som går direkte ind i sagen om FORSKERforums anvendelse af anonyme kilder på RUC med dækning i flere retninger og med en ganske uforfærdet indstilling. Derudover rummer nummeret et åbenmundet og ægte studenterflabet svar fra redaktionen til et efter dens mening alt for velfriseret indlæg fra RUCs institutledere. Læs svaret her. Vi skylder at bemærke, at den interne redaktionelle note, der her optræder i rødt, er helt autentisk og på god studenteravismaner er aftrykt i HippoCampus.

RUC har jo alle dage været let besat af oceanisk metaforik, og det er svaret her også, men hver sin smag. Det gode skib Forskningsfrihed? kipper med flaget, byder velkommen ombord og ønsker god vind fremover.

Ingen kommentarer: