søndag den 6. maj 2007

Hvad var det dog, der skete?


Eftersøgningen er startet. Redaktionen er blevet opfordret til at efterlyse, ikke alene det hold humanister, der var ansat på Ålborg Universitet og som blev fyret i 2006, men også hele historien bag det: Hvad var det dog der skete? - Hvorfor skete det? Og hvordan? - Kan det ske igen? - Kan vi lære noget af historien? Havde det noget at gøre med budgetmodeller, allokeringsmekanismer, og, vi vover et øje: indikatorer? Historien er som forsvundet. Sammen med de ansatte. Bloggen starter en eftersøgning. På billedet ses et hold undersøgere, udstyret med oplysningens hjælme. Vi vil så gerne vide mere! Skulle De have set eller hørt mere om de eller det forsvundne, bedes De henvende Dem til bloggens redaktion.

4 kommentarer:

Niels sagde ...

Det er i hvert fald et godt spørgsmål. Det er aldrig lykkedes mig (ikke at jeg har ledt videre intensivt) at finde noget mere uddybende om sagen end Ole Prehns pressemeddelelse fra sidste august:

Afskedigelserne sker efter flere sparerunder på fakultetet, hvor vi haft held til at undgå at afskedige fastansatte medarbejdere. Med de økonomiske udsigter i de kommende år og det ganske rimelige krav fra universitetets bestyrelse om, at budgetterne fra 2008 skal være i balance, har det imidlertid ikke været muligt at undgå afskedigelser. Da disse er begrundet i et manglende økonomisk grundlag, har det selvsagt ikke været nogen let opgave at identificere 15 medarbejdere, som vi er nødt til at undvære.

Det er første gang i fakultetets historie, at vi afskediger i dette omfang, og det har været en tung og frustrerende beslutning at måtte tage – specielt i en situation, hvor fakultetet er inde i en rivende udvikling inden for omstrukturering af uddannelserne i retning af mere professionsorientering og en strategisk koncentration af forskningsindsatsen.

Andre humanistiske fakulteter har været igennem samme tilpasning, hvilket klart peger på de markant urimelige økonomiske vilkår, som både humaniora og samfundsvidenskaberne må forsøge at leve under. Med de foretagne besparelser har vi således over en kort årrække beskåret uddannelsernes bevilling med godt 20 %. Derfor er det også med bitterhed, jeg har måttet træffe beslutningen.

Summen af effektiviseringsbesparelser, utilstrækkelig kompensation for de almindelige lønstigninger og alt for lave taxametertilskud gør ønsket om hurtigere gennemførelse og mindsket frafald til en ganske vanskelig opgave, idet man inden for undervisning og forskning ikke blot kan intensivere og effektivisere arbejdet, uden at kvaliteten lider skade.

Anonym sagde ...

Nordjyske Stiftstidende har bragt nogle artikler om dette. Jeg klipper her et par stykker ind.

Nordjyske Stiftstidende, 28. sep. 2006
"Nødråb til rektor og formand"

FRUSTRATIONER: AAU’s humanister sender åbent brev efter 15 fyringer

NORDJYLLAND: De ansatte ved AAU’s humanistiske fakultet efterlyser opbakning hos universitetets rektor, Finn Kjærsdam, og formand, Frank Jensen, i forbindelse med fyring af 15 videnskabelige medarbejdere.

- Det, vi oplever i øjeblikket, er frustrationer og magtesløshed, siger Janne Bang, der er undervisningsadjunkt i humanistisk informatik.

Hun er blandt dem, der slap fri i prikkerunden for en måneds tid siden. Men det er på ingen måde ensbetydende med, at Janne Bang og hendes tilbageblevne kolleger på nogen måde føler sig sikre.

- Flere af de fyrede er anerkendte forskere på 58-60 år, hvis identitet i høj grad er forbundet med jobbet. Om to år kan det være nogle af os andre, som det går ud over.

I det åbne brev, som det videnskabelige personale ved Humanistisk Fakultet besluttede at sende efter et fagligt møde, undrer de ansatte sig over, at Finn Kjærsdam og Frank Jensen hidtil har forholdt sig tavse i sagen.

Samtidig opfordrer fakultetets ansatte rektor og formand ”til at genoverveje deres stramme fortolkning af Universitetsloven, således at Aalborg Universitet ikke på længere sigt skal ende med at blive reduceret til en ren teknisk-naturvidenskabelig institution”.

Humanisterne på AAU mener, at andre danske universiteter har givet deres fakulteter længere snor i omstillingsprocessen fra statsdrevne læreanstalter til selvejende institutioner.

Med udsigt til et underskud i størrelsesordenen syv-otte millioner kroner og en tom pengekasse valgte dekanen på AAU’s humanistiske fakultet, Ole Prehn, at skride til afskedigelser.

- Men hvis noget af det overskud, som universitetet har indefrosset blandt andet til feriepenge, blev medregnet som en del af egenkapitalen, ville det slet ikke være nødvendigt at skride til massefyringer, vurderer Janne Bang.

Mange uklarheder

Hun og de øvrige ansatte synes i det hele taget, der er så mange uklarheder om universitetets og fakultetets økonomi og budget, at de har mere end svært ved at fordøje fyringerne.

- Slagteriarbejderne i Hjørring, som blev fyret, fik helt berettiget meget opmærksomhed og omsorg. Men vi har ikke oplevet noget tilsvarende, og for mange af de fyrede hos os er det stort set umuligt at finde et nyt tilsvarende job, påpeger Janne Bang.

De dårlige økonomiske udsigter på AAU’s humanistiske fakultet hænger sammen med, at de studerende er for længe om at blive færdige med studierne. Hvis de overhovedet bliver færdige.

Det rammer fakultetet økonomisk, idet bevillingerne bliver givet efter den såkaldte taxameterordning. Jo flere studerende og jo hurtigere de kommer igennem studierne, jo flere penge vanker der.

Forgæves forsøg

Fakultetet har flere gange forgæves forsøgt at speede studietempoet op.

- At det ikke rigtig er lykkedes, har flere forklaringer. En af dem er, at vi ikke har nær så mange grupperum som de studerende på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Det betyder, at vores studerende i højere grad må studere alene derhjemme, og det forlænger altså studietiden, påpeger Janne Bang.

Hun tilføjer, at andre fakulteter også har flere studievejledere. I det hele taget er der flere penge at gøre med på andre studier.

- Både ledelse og bestyrelse bør indse, at de ikke kan regne med samme mængde undervisning og forskning, når de fyrer 15 mennesker, siger Janne Bang.

- Selv om fakultetet lige i øjeblikket er præget af en vis modløshed, har vi bestemt ikke tænkt os at hejse det hvide flag som tegn på overgivelse. Vi er nok ikke til demonstrationer og fysiske blokader, men vi har tænkt os at kæmpe videre for, hvad vi mener må være ret og rimeligt. Og i den forbindelse vil vi altså gerne høre fra rektor og bestyrelsesformand.


Nordjyske Stiftstidende, 21. okt. 2006
"Fyringer på universitetet under lup"

Sagen om 13 fyrede undervisere og forskere på Aalborg Universitet er langtfra afsluttet endnu. Dansk Magisterforening gransker i øjeblikket fyringerne for at vurdere, om de rent juridisk er i orden.

- Ud fra en grundig juridisk analyse og en samlet vurdering ser vi på, om afskedigelserne er berettigede, forklarer Elisabeth Tosti, der er fagkonsulent i Dansk Magisterforening.

Midt i august varslede Humanistisk Fakultet på AAU afskedigelse af 15 medarbejdere. Forklaringen var, at fakultetet skulle spare.

Siden har hver enkelt af de fyrede haft mulighed for at kommentere begrundelsen for fyringen. Efter den procedure er der stadig 13 fyrede tilbage.

Hvis Dansk Magisterforening vurderer, at en eller flere af begrundelserne ikke er holdbare, går det fagretslige system i gang.

- I yderste konsekvens kan det blive en voldgiftssag, hvor en højesteretsdommer træffer afgørelsen, siger Elisabeth Tosti.

Hvis fagforeningen vurderer, at universitetet har begået formelle fejl, vil kravet være erstatning til den eller de fyrede. Eller at de beholder deres job.

Dekan Ole Prehn, der er leder af humanistisk fakultet, mener at spillereglerne er fulgt til punkt og prikke.

- Vi er nødt til at spare. Og de fyrede er valgt ud fra objektive kriterier med henblik på, at vi kan få undervisningen til at hænge sammen bagefter, siger han.

Fyringerne giver stadig voldsomme dønninger blandt de ansatte på humanistisk fakultet.

Sune Auken sagde ...

Hvad klynker i for? De var humanister! Dem er der ikke nogen merværdi i. Det ved enhver!

Curt Hansen sagde ...

Tak til Niels og Anonym for bidrag - jeg forsøger som sædvanlig at arkivere dem samlet her, bær venligst over med at det måske bliver lidt rodet. Flere kilder og nye oplysninger imødeses med spænding!