torsdag den 10. maj 2007

Hvilken sanering af hvilke regler?

fra FORSKERforum nyheder (www.forskerforum.dk):
10.05.2007
Sander: Regelsanering
Universitetsminister Helge Sander vil ikke kommentere det ’internationale frihedsindeks’, som FORSKERforum offentliggjorde i nr.203 og som viste, at de danske universiteters frihedsgrader via overordnet lovgivning og statsstyring er betydeligt mindre end i England, Sverige, Norge, Finland, Holland m.fl. sammenlignelige lande.
Det fremgår af et svar til Folketinget (par.20 spm.4094).
Universitetsministeren forholder sig ikke til det konkrete spørgsmål om indskrænkninger via den overordnede lovramme men konstaterer blot lakonisk, at der i Folketinget er 'et bredt flertal' (regeringen, DF og S) for styrket ledelse og for udviklingskontrakter, hvor staten og universiteterne skal indgå flerårige aftaler om strategiske målsætninger.
Hvis der skulle være problemer med frihedsgraderne, så kan de reguleres via en ’regelsanering’. Ministeren har da også nedsat en arbejdsgruppe om ’regelsanering’ med repræsentanter fra universiteterne og fra ministeriet:
”Jeg håber, at en sådan forståelse med bestyrelses-formændene betyder, at debatten om regelsanering finder ind på rette spor”, slutter ministeren.

1 kommentar:

Sune Auken sagde ...

Her ses det med lysende tydelighed demonstreret, hvad det er, vi er oppe imod. Det er et spørgsmål om magt ikke argumenter Sander er ikke i nærheden af at afgive et relevant svar på den rejste problemstilling.

Problemet er ikke, at reglerne er for indviklede eller trænger til en sanering, men at det, som de helt klart udsiger, øget politisk styring og manglende forskningsfrihed, er ødelæggende for universitetet.

"Svaret" er ren afsporing af debatten. Det sætter en røgbombe og et magtargument (vi har flertallet) ind i stedet for et reelt, fagligt baseret argument.

SUK!

Gad vidst, hvad der skete, hvis Socialdemokraterne pludselig gav sig til at føre oppositionspolitik på dette punkt. Alle argumenterne er der, banen er kridtet. Og ikke mindst: MÅLET ER NEMT AT RAMME og har intet andet argumentatorisk forsvar end at tale sort. Er det ikke næsten for fristende, Rasmus Prehn?