lørdag den 26. maj 2007

Humaniora Nu!

Humaniora Nu! - et møde i Politikens Hus (v. Rådhuspladsen i København), torsdag 7.juni kl. 16:30 - 18:30.
Hvad sker der med den humanistiske viden, forskning og undervisning i dag?
Humanistisk forskning og uddannelse er i dag under pres. Hvor er humaniora på vej hen? Er der plads til sprogfag, historie, litteratur, filosofi og andre kulturfag, hvis vidensidealer måske ikke er af direkte nytte for erhvervslivets innovation, den danske identitetsopbygning eller den globale oplevelsesøkonomi?
Har humaniora stadig relevans som intellektuelt, kritisk bidrag til samfundet?
www.humanistiskforum.dk og Politiken inviterer til debatmøde!
Paneldeltagere:
• Jørn Lund, sprogforsker og direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
• Jens Erik Kristensen, idéhistoriker og lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet
• Karen Lisa Salamon, antropolog og lektor, Danmarks Designskole
• Ordstyrer: Anita Bay Bundegaard
Tilmelding til arrangementet via Politiken

PS: husk også mødet den 1. juni, "Research, Politics, Money - and Journalism", omtalt tidligere her.

Ingen kommentarer: