lørdag den 19. maj 2007

Akkreditering og universitetspolitik

"Som noget nyt skal alle universitetsuddannelser godkendes centralt i et akkrediteringsråd - og det vil få konsekvenser for det danske uddannelsessystem, viser et nyt speciale fra Institut for Samfund og Globalisering på RUC. Først og fremmest vil det føre til øget markedsorientering af uddannelsessystemet, fortæller Morten Høyer, der har skrevet specialet." Læs hele artiklen "Akkreditering skærper liberalisering" her...

Ingen kommentarer: