lørdag den 3. marts 2007

Ph.d.-forsvar om humanioras legitimeringshistorie

[Annonceret på DPU's hjemmeside, og sikkert høj-relevant for denne blogs diskussion af den særlige måde, den aktuelle forskningspolitiske elendighed rammer humaniora på (red.)]:

"Ikke af brød alene ...". Argumenter for humaniora og universitetet i Norge, Danmark, Tyskland og USA 1945-2005
Ph.d.-forsvar af cand.mag. Jesper Eckhardt Larsen
I cand.mag. Jesper Eckhardt Larsens afhandling anføres, at udsagnet om, at mennesket ”ikke lever af brød alene…” vækker associationer til bibelsk retorik, men indgår også som argument for at støtte humanistisk forskning i en rapport fra Norges almenvidenskabelige forskningsråd fra 1975. Dette retorisk effektfulde udtryk viser hen til menneskets sammensatte og komplekse natur og er dermed en kritik af snæver utilitarisme i forsknings- og uddannelsespolitikken. Afhandlingens centrale anliggende er at redegøre for sådanne argumenter for humanistisk forskning og uddannelse/dannelse. Hvad er humaniora godt for? Svarene på dette spørgsmål er mange og varierer efter epoke og kontekst. Udviklingen fra 1945 er i overskrifter: freds- og kulturargumentation, kompensations- og emancipationsargumentation i 1960erne, klassebevidsthed og kommunikativ bevidsthed i 1970erne, kulturbevidsthed og problemløsning i 1980erne og endelig pragmatik, mangfoldighed og kompleksitet frem til 2005.
Bedømmelsesudvalg:
Professor emeritus Ingrid Markussen, Universitetet i Oslo.
Professor Björn Wittrock, Uppsala Universitet.
Lektor Jens Erik Kristensen, Danmarks Pædagogiske Universitet (formand).

Vejleder:
Professor Thyge Winther-Jensen

Dato: 09.03.07
Tid: 13.00 - 16.00
Sted: DPU, lokale D174

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Jesper Eckhardt Larsens afhandling Ikke af brød alene ...". Argumenter for humaniora og universitetet i Norge, Danmark, Tyskland og USA 1945-2005, som omtales ovenfor, kan nu downloades her.