tirsdag den 6. marts 2007

Klarhed og præcision

- er videnskabelige dyder. Det glædede mig at se, hvor klar i mælet den nye prodekan for formidling, Katherine Richardson (Naturvidenskab, KU), er i spørgsmålet om det stigende pres på universiteterne for at vise samfundsrelevans: Hun kalder det en misforståelse, og siger
"Universiteternes opgave er at finde frem til ny viden. Det er hovedmålet. (...) efter at vi har fået et videnssamfund, så har vi også en forpligtelse til at få den viden ud i samfundet. Men her opstår en misforståelse, så folk tror, at forskerne skal gøre noget der er relevant for samfundet. Men sådan er det ikke efter min mening. Vores opgave er at finde ny viden." (i FORSKERforum nr. 202, marts 2007, s. 19)

Altså: Først basal forskning. Dernæst: gør det, som kan bruges, brugbart! Det sidste er vigtigt, men må ikke overskygge eller fordreje det første. Og "samfundet" kan godt omfatte andre end erhvervslivet... (Om prodekanens betragtninger også gælder for samfundsvidenskaberne kan vi altid diskutere senere).

Ingen kommentarer: