tirsdag den 6. marts 2007

Forskningsfrihed i Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab hylder de traditionelle videnskabelige normer om forskningsfrihed, åbenhed osv., men de fremstår somme tider selv som en lidt lukket loge. I al fald diskuterer de i eftermiddag forsknings- og ytringsfrihed ud fra bl.a. et debatoplæg, som allerede er blevet kommenteret offentligt. Læs mere her...

Et af de spørgsmål, som oplægget især beskæftiger sig med, er hvad man kunne kalde 'politisk provokende forskning' (se under dette emne i arkivet), hvor debatoplægget gør op med et Webersk skarpt skel mellem værdier og kendsgerninger: "Som metodeprofessor Hector Estrup har formuleret det, så findes der ikke faglige eller politiske argumenter, men kun gode og dårlige argumenter."

2 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

På hjemmesiden med nyt fra bladet FORSKERforum (www.forskerforum.dk) rapporterer bladets udsendte følgende:
= = =
"07.03.2007 Sander uden talepapir
Videnskabsminister Helge Sander blev forurettet og lagde sit talepapir til side, da han tirsdag holdt tale ved Videnskabernes Selskabs årsmøde. Temaet var ”Forsknings- og ytringsfriheden på universiteterne” og Selskabets præsident provokerede i sin indledning ved at antyde, at Regeringen prøver at styre universiteterne som en skofabrik:
”Universiteterne har aldrig været underlagt så kraftig statslig styring helt ned i detaljen. Samtidig har universiteterne forskningsfrihed, men ikke forskerne. Forskerne har kun forskningsfrihed, hvis institutlederen giver dem lov. Reel forskningsfrihed omfatter imidlertid også frit valg af forskningsemne, frihed til at offentliggøre og frihed til offentligt at kritisere andre forskere”, sagde Tom Fenchel.
Præsidenten sagde også, at forskningsfrihed ikke er reel, hvis der ikke er frie midler til at forske for. Politisk øremærkning af penge er en indskrænkning. Og den kraftige styring kan i øvrigt blive opslugt af uproduktivt bureaukrati, som risikerer at ”opsluge de øgede basismidler, som Regeringen har stillet i udsigt”.
De sidste ord var imidlertid en fodfejl, så Sander startede spontant sit indlæg med at lægge sit talemanus til side for at afvise mistroen, idet Folketinget har besluttet, at afsætte ekstra midler på finansloven 2007! Og hvad angår talen om forskningsfriheden gentog han tidligere udsagn: ”Forskningsfriheden er uændret, tværtimod har den også bredt sig til sektorforskningen ...”
Derefter tog ministeren sit manus frem. Det handlede mest om kendt stof: Regeringens planer for sektorens økonomi. Ministeren stillede dog ikke op til åben debat bagefter."
= = =

Sune Auken sagde ...

Sander UDEN manus. Fukuyama tog fejl. Der kan endnu ske noget nyt i verdenshistorien? Vil det måske ligefrem også sige, at udsagnene var hans egne?