lørdag den 3. marts 2007

McDonaldisering via udviklingskontrakter

"Hvorledes kan man vurdere forskning og allokere ressourcer til forskning uden at hæmme motivationen og sætte kreativiteten på spil?"
Det spørgsmål, søger Mai Linneberg, Hanne Nørreklit og Philipp Schröder, alle tre fra Handelshøjskolen i Aarhus, at belyse i et nyt bidrag, ”Profession versus udviklingskontrakter i samfundsvidenskabelig forskning: Baggrund & konsekvenser ved et paradigmeskifte” (udg. i De nye Professionelle, red. Larsen og Hein, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007). Jeg fandt en omtale af det på Handelshøjskolens hjemmesider, fik uddybende information, og videresendte til arkivet (her...). Forfatterne spørger:
Det er regeringens ambition at stimulere ideer, opfindelser og innovation med henblik på, at Danmark skal kunne være innovativt førende og klare sig blandt de bedste globalt set. Simultant implementer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kvantitativt fokuserede udviklingskontrakter på de højere læreranstalter. Hænger dette mon sammen?

Forfatterne fremfører, at forskningsprofessionen siden 1960erne er blevet svækket i universiteternes transformation fra dannelsesinstitution til udannelsesinstitution. Det bevirker, at tilliden til universiteternes professionsbaserede selvstyring er forsvundet og udviklingskontrakten er blevet sat i stedet. Artiklen viser, at kontrakterne kan være effektive som disciplineringsteknik, men at man risikerer at standardisere forskningen, hvorved kontrakterne vil virke begrænsende på 'innovationen' (forfatternes ord for kreativitet og originalitet i forskningen):

"Således indebærer en øget resultatstyring en risiko for alt for stramt at definere, hvad forskning består i og en kvælning af forskernes nysgerrighed og engagement. Og i takt med denne ”McDonaldisering” af forskningen opstår faren for en forringelse af innovationsgraden."

Artiklen diskuterer også alternativer til at opløse dilemmaet mellem på den ene side at ville styre forskningen og på den anden side at ville styrke det innovative element og bibeholde motivering af medarbejderen. Se mere om bidraget her.... Jeg tror, at de tendenser forfatterne beskriver for samfundsforskningen generelt gælder megen grundforskning indenfor hovedområderne.

Ingen kommentarer: