søndag den 30. september 2007

CBS mord på sproglig mangfoldighed

"politikerne stikker os og hele samfundet blår i øjnene ved at snakke om markedsvilkår" (...) "det faktisk er staten selv - ikke et marked - der bestemmer værdien af STÅ'ere. Og disse takster har i årevis været for nedadgående, hvorfor der skal uddannes stadigt flere kandidater for stadigt færre penge.
I det perspektiv er videnskabsministerens festtaler om eliteuddannelser nærmest vittige. Den oversætter- og translatøruddannelse, der ser ud til at måtte lade livet for STÅ-tyranniet er jo lige præcis en af Handelshøjskolens eliteuddannelser."

Sådan skriver to postdocs fra Handelshøjskolen i København (CBS) i en kronik i gårsdagens Information, som en kritik af at CBS har indledt fejringen af sin 90-års fødselsdag med at bebude en snarlig nedlæggelse af italiensk og russisk og en afskaffelse af translatørprofilen på alle andre sprog end engelsk. - Hvorfor afvikler CBS fremmedsprogsuddannelser i en globaliseringstid?

Ingen kommentarer: