fredag den 21. september 2007

Mellemfristet forskningspolitik

Jo mere man læser Videnskabsministeriets sider, jo mere økonomi-jargon lærer man, i dag således ordet mellemfristet, der dukker op i beskrivelsen af de såkaldte udviklingskontrakters indhold:
"Udviklingskontrakten er et væsentligt redskab i relationen mellem universitetet og Videnskabsministeriet. Formålet med udviklingskontrakten er at skabe en gensidig forståelse mellem universitetet og Videnskabsministeriet om målsætningerne for universitetet på mellemfristet sigt."

Citatet er fra UBST, universitets- og bygningsstyrelsens brev af 25/5 (se under UBST nyheder 2/7-2007) og de fleste af bloggens læsere vil vide at udviklingskontrakterne er ministeriets centrale styringsredskab overfor universiteterne. I et tilhørende skema fås "en liste (læs her) med 16 aktiviteter som universiteterne forventes at opstille mål for med denne nye generation af udviklingskontrakter." Brevet er tilsyneladende forfattet af Jens Peter Jacobsen, som måske er økonom (?) men i al fald direktør for UBST. Læser man listen slår det én i hvor høj grad der lægges op til en samkøring af udviklingskontrakterne med hele arbejdet med at fratage universiteterne basismidlerne, dvs. omdanne ("konkurrenceudsætte") disse til indikator- eller ranking-styrede kvasi-markedsøkomiske udvekslingsenheder.

Ingen kommentarer: