søndag den 9. september 2007

Centralisme med et uformelt ansigt

Det er da godt, at vi har FORSKERforum. De har igen været på pletten og kunne i forgårs bringe en, skal vi sige, ubehagelig nyhed om det forskningspolitiske system. Uden blusel gengiver vi den i sin fulde længde fra FORSKERforum nyheder:
07.09.2007
Forskningsmagten centraliseres

Forskningsrådgivningen skal centraliseres og procedurerne skal være mere lukkede og hemmelige. Det bliver konsekvensen af videnskabsminister Sanders forslag til, hvordan en ny forskningsrådslov skal se ud, ifølge et ’principnotat’ (af 5. sept.), som er rundsendt i Folketinget.
Ministeren foreslår, at Danmarks Forskningspolitiske Råd nedlægges, og at dette råds opgaver overtages af Koordinationsudvalget. Det medfører en centralisering og en nærmere tilknytning til ministeren, idet udvalgets medlemmer (indirekte) er udpeget af ministeren selv og idet medlemmerne er forpligtede til at forfølge regeringens strategier. Men ministeren opretter samtidig en parallelstruktur, hvor ministeren selv kan udpege ’ad-hoc nedsatte ekspertpaneler’ til at belyse og rådgive om bestemte emner. Argumentet lyder, at der skal være 'mere åbne og fleksible former' for rådgivning i retning af 'tættere og mere direkte kontakt med de pågældende miljøer og interessenter'. Det betyder i praksis, at ministeren kan få håndplukkede eksperter til at sige god for regeringens strategier og programmer, og det betyder, at erhvervsrepræsentanter kan få direkte adgang til at blive eksperter. Ministeren bemærker, at det er en uformel struktur, for ’denne type rådgivning vil ikke indgå i loven og vil ske på ministerens initiativ. Med initiativet udhuler ministeren den eksisterende lov om forskningsrådgivning, som siger, at ministerielle eller politiske forskningsprogrammer skal igennem faglig bedømmelse i forskningsrådene.

Læs også FORSKERforum nyheder om anonyme bedømmere.

Ingen kommentarer: