torsdag den 6. september 2007

Styrk videnskabens upartiskhed

Niels Kærgård, fhv. overvismand, professor ved Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet og formand for Videnskabernes Selskabs forskningspolitiske udvalg skriver i en kronik i Information i dag om årsagerne til manglende tillid mellem forskningsverdenen og det politiske system. Citat:
"Vanskelighederne ved et hensigtsmæssigt samspil mellem forskerne og det politiske system forstærkes af, at der bliver færre og færre reelt uafhængige forskere.
En større og større del af forskningen er finansieret med eksterne projektmidler, og en større og større del af forskerne er åremålsansatte. Og det er langtfra uproblematisk. Kan en åremålsansat indtage et stærkt kontroversielt synspunkt uden at tænke på fornyelsen af ansættelseskontrakten? Kan en forsker, der har store projekter for Danisco, udtale sig uvildigt om sukker og ernæringspolitik? Kan en forsker med store bevillinger fra Integrationsministeriet udtale sig frit om indvandrerpolitik?"
Læs hele kronikken her.

Ingen kommentarer: