lørdag den 1. september 2007

Kognitiv kapitalisme

Forskningsprogrammet i Socialanalytisk Samtidsdiagnose ved DPU afholder i samarbejde med Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS samt forskningsfokusområdet ’Videnssamfundet’ ved Aarhus Universitet et vigtigt møde:

International konference om Kognitiv kapitalisme, vidensøkonomi og videnspolitik
Torsdag den 4.10. fra kl. 9.30-16.30 i auditorium D 174
Fredag den 5.10. fra kl. 9.15-16.30 i auditorium D 169
Sted: DPU, Tuborgvej 164, København

Menneskets tanker er blevet guld værd på Børsen. Ny viden er blevet en eftertragtet ressource og en umiddelbar økonomisk værdikilde. På konferencen vil nationale og internationale forskere give deres bud på økonomiens metamorfoser og kapitalismens hamskifte for indeværende. Hvad er de mest præcise bud på de transformationer og tendenser, der gør sig gældende i økonomien, og hvilke nye betingelser sætter de for kritikken af kapitalismen? Og hvad betyder disse ændringer for opfattelsen af og omgangen med viden i samfundet?

Thursday October 4 • in auditorium D 174
Diagnoses of the cognitive capitalism and the knowledge economy
9.30 - 10.15: Welcome and Introduction
Steen Nepper Larsen and Jens Erik Kristensen, organizers of the
conference and both connected to the Research Programme in Socialanalytical contemporary Diagnosis at The Danish School of Education
10.15 – 12.00: Yann Moulier Boutang: Cognitive capitalism
Professor in economic science, Compiègne University, France and at the Centre Fernand Braudel, Binghamton-New York, USA. Editor of the magazine Multitudes. Latest work: Le capitalisme cognitif. La Nouvelle Grande Transformation (Editions Amsterdam 2007).
Opponent: Steen Nepper Larsen, critic and assistant lecturer, Research programme in Social-analytical contemporary Diagnosis, The Danish School of Education
12.00 – 13.00: Lunch
13.00 - 14.15: Björn Johnson: The globalizing learning economy as a phase in the capitalist development
Senior associate professor, Department of Business Studies Aalborg University, Denmark. An article in print: Björn Johnson M. B. Jensen, E. Lorenz and Bengt-Åke Lundvall: “Forms of Knowledge and Modes of Innovation” (In Research Policy 2007)
Opponent: Lars Axel Petersen, assistant lecturer, Institute for Culture and Identity, Roskilde University
14.15 - 14.30: Coffee break
14.30 – 16.00: Bob Jessop: The contradictions of the knowledge-based economy
Professor and director of the Institute of Advanced Studies at the University of Lancaster. One among many books: The Future of the Capitalist State, (Cambridge, Polity 2002)
Opponent: Bent Meier Sørensen, associate professor, Department of Management, Politics and Philosophy at Copenhagen Business School

Friday October 5 • in auditorium D 169
Critique of the cognitive capitalism and the economy of knowledge
10.00 -12.00: Eve Chiapello: Historical and recent forms of critique of capitalism
Professor in accounting and management control at the HEC School of Management in Paris. Author of Le nouvel ésprit du capitalisme in collaboration with Luc Boltanski (Gallimard 1999)
Opponent: Anders Fogh Jensen, assistant lecturer, University of Copenhagen and Copenhagen Business School
12.00 - 13.00: Lunch
13.00 - 14.00: Hans Aage: Ecological critique of capitalism
Professor of economics at Roskilde University, Denmark. Editor and author of books on comparative economics, transition in Russia and Eastern Europe, environmental economics and on Karl Marx
Opponent: Finn Hansson, associate professor, study director for Social Science Master Program, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
14.00 - 14.15: Coffee break
14.15 – 15.30: Ove Kaj Pedersen: Knowledge economy and the competitive nation state
Professor in political science, director of Centre for Business and Politics, Copenhagen Business School, Denmark. A recent work: Ove K. Pedersen, L. Campbell og John A. Hall (Eds.): National Identity and Varieties of Capitalism: The Danish Experience (Montreal and Copenhagen: McGill-Queens University Press and Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006)
Opponent: Søren Christensen, associate professor, Department of Ethnology, University of Copenhagen
15.30 - 15.45: Coffee break
15.45 – 16.30: Jens Erik Kristensen: Knowledge economy and politics of knowledge
Director of the Research programme in Social-analytical contemporary diagnosis, The Danish School of Education. Recent work: Ideer med et universitet (Aarhus Universitetsforlag 2007)
16.30: Closing remarks & goodbye

Tilmelding til Hannah Mia Hendriksen • Telefon: 88 88 94 53 • e-mail: hmiah [at] dpu . dk • senest fredag den 28. september 2007

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV

4 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

PS: tak til Steen Nepper for plakat og folder til mødet. Jeg fandt artiklen "Kapitalismen vakler" af Niels Fastrup om bl.a. André Gorz' begreb om den kognitive kapitalisme, se her. Fastrup skriver bl.a.:

"En af de nyeste termer er begrebet kognitiv kapitalisme, le capitalisme cognitif, der er udviklet af italienske og franske teoretikere med forbindelse til førnævnte Negri (se især Vercellone, 2002 og Moulier-Boutang, 2007).
Ifølge Yann Moulier-Boutang (2001), en af ophavsmændene til begrebet, udgør denne kapitalisme den tredje i rækken efter handels- og slavekapitalisme og så selvfølgelig industrikapitalismen.
Den kognitive kapitalisme, siger Moulier-Boutang, referer til et akkumulationssystem, hvor viden har erstattet det umiddelbare arbejde som den vigtigste faktor eller ressource i værdiskabelsesprocessen.
Wissen, Wert und Kapital er Gorz’s bidrag til teorien om den kognitive kapitalisme, dvs. det er hans bud på en forståelse af den kapitalisme, der har erstattet den industrielle."

Claus Emmeche sagde ...

pps: se også Steen Nepper Larsens manuskript "KATEGORIALE TYDNINGER AF DEN KOGNITIVE KAPITALISME - med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet".

Thomas Söderqvist sagde ...

Jeg får dejavu. Vi var et par stykker som skrev om den slags ting allerede for tyve år siden. Se fx de to artikler jeg skrev i 1988 og 1989: "Knowledge is power: A critical approach to the information society", ss.41-48 i: C. Forchheimer (red.), Knowledge and communication in the computer age. Linköping: University of Linköping Press, 1988, og "The macro and micro conflict structure of the information- and knowledge society", ss.185-199 i L. Nowak (red.), New views of the historical process. Amsterdam: Rodopi, 1989.

Curt Hansen sagde ...

Læs referatet fra mødet i weekendens udgave af Information (kopi her).