tirsdag den 18. september 2007

Fastansat deltidslærere på uni

"Hvis det ikke lykkes at finde en forhandlingsløsning nu vil Ingrid Stage gøre de løst ansatte vilkår til et af hovedtemaerne ved overenskomstforhandlingerne næste år, og det kan ende med konflikt. »Jeg har blot sagt, at vi må bruge de midler vi har, og det er et af dem,« siger hun."
Det står at læse i seneste nummer af KU's Universitetsavisen (her, nederst). Henrik Prebensen, fællestillidsrepræsentant på HUM på KU, siger at »Fakultetet har ret kynisk brugt deltidslærerstillingen som sikkerhedsventil, fordi bevillingerne gik op og ned efter politikernes forgodtbefindende«.
Universiteterne i en årrække har haft mulighed for at fastansætte deltidslærerne som undervisningsadjunkter og det sidste år også som eksterne lektorer, men det er sket i meget få tilfælde på KU. Viljen ikke har været til stede fra ledelses side. Derfor vil Henrik Prebensen have DM til at hjælpe enkeltmedlemmer, der har arbejdet som deltidsansatte uden ret til pension, med at indbringe sagen for EF-Domstolen for at køre nogle prøvesager der kan komme til at danne præcedens.
Afskaffelse af de løst ansatte undervisere vil i sig selv ikke indebære en bedre sikring af den forskningsbaserede undervisning, hvis disse konverteres til faste stillinger der alene varetager undervisning på fuld tid eller deltid. Forskningsret til alle universitetsundervisere må være konsekvensen.
Billedet er et udsnit af Maltes Spalte, der også kan ses i Universitetsavisen eller her.

Ingen kommentarer: