lørdag den 29. september 2007

Budget autonomi gavner forskning

Information havde den 21/9 (kopi her) en artikel af Lise Richter om en undersøgelse foretaget af en Europæisk tænketank, der bl.a. forsøgte at klarlægge de parametre, der får de europæiske universiteter til generelt at ligge lavere end de amerikanske på økonomernes hitlister (de s.k. rankings) hvad angår "research performance". Undersøgelsen, som Kamma her fra bloggen kommenterede, viste bl.a. fgl.:
"it turns out that one of the six governance indicators reported in Table 4, namely budget autonomy, has a statistically significant effect on research performance. The others have no statistical impact on performance.
But our main result is not simply that more money or more autonomy is good for research performance. It is that more money has much more impact when it is combined with budget autonomy. To be more precise: we find that having budget autonomy doubles the effect of additional money on university research performance."
(citeret fra Philippe Aghion et al.: "Why Reform Europe's Universities?", Breugel Policy Brief, issue 2007/04, Sept. [pdf])

Det betyder, at ikke bare centralstyringen af universiteterne generelt i Danmark, men også den danske regerings kluntede forsøg på at skærpe universiteterne indbyrdes konkurrence om en fast sum penge, de hidtidige basismidler (gennem etablering af centralt definerede konkurrenceparametre for "kvalitet" i forskning, uddannelse, videnspredning og omkostningseffektivitet) ifølge de fem økonomer bag til den citerede analyse, næppe ville anses for at være en positiv faktor i forsøget på at få de danske universiteret placeret højere på de globale hitlister - hvis det skulle være det ultimative mål.

(NB: Et universitets budgetautonomi defineres som "not being required to have its budget approved by governmental authorities"; og det ser det ud til, at for de (kun) to danske universiteter, som er repræsenteret i undersøgelsens data, svarer begge mht. denne parameter maximal autonomi (?!) - det er lidt uklart for mig hvad der skal forstås ved det.)

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Det plagede mig, at det ikke klart fremgår hvad undersøgelsen mener med "budgetautonomi", især når dette skal oversættes til danske forhold. Læser man rapporten ser det ud til, at de to danske universiteter der har responderet, har sagt at de havde høj autonomi. Jeg spurgte Kamma Langberg, som sagde

"Jeg ved ikke hvilke universiteter, der er tale om - men jeg synes det er en meget mærkelig undersøgelse....
Shanghais ranking er efter min mening vældig god til at vejlede kinesiske studerende, der vil læse i udlandet, hvorimod den ikke kan anvendes til at sige noget som helst om kvaliteten af de Europæiske universiteter ...."

I Informations artikel (se linket ovenfor) forlød det at "Alt for meget statslig topstyring er en af de vigtigste årsager til, at europæiske universiteter klarer sig dårligere end de amerikanske, konkluderer EU-finansieret tænketank. Danske universitetseksperter bakker op om den konklusion." - Men måske er det ikke tænketankens undersøgelse, der er grunden til opbakningen?