tirsdag den 2. oktober 2007

Institutleder-ledelse: mødepligt

Dekanen på KU's NAT-fakultet (bemærk navnet) har tildelt sine institutledere retten til at indføre tilstedeværelsespligt for de ansatte forskere - eller det modsatte, dvs. undlade dette. Mon det er, hvad ledelsesteoretikere vil kalde "et klart signal"? Hvad mon dekanen, der selv ledte hele fakultetet fra Galathea 3-skibet i foråret, egentligt mener om spørgsmålet? Og mon KU-rektoren har uddelegeret samme frisindede og tillidsfulde holdning til de andre dekaner? Vi undrer os. Læs om hele historien her. Det bliver næppe det sidste om den sag.

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Det er da lang ude. Jeg bakker helt op om tillidsmandens udmeldinger. Institutlederne har vel allerede redskaber til at håndtere misbrug af den akademiske frihed. Bizart, hvis enkeltsager (kan vi ikke få en mere præcis omtale af dem på bordet?) skal bruges som undskyldning for yderligere taylorisering af det akademiske arbejde.