lørdag den 28. april 2007

Organisationen politiseres

Der er tegn på at den øgede fokus på universiteterne og regeringens reform-iver er ved at politisere organisationen og ledelsen på universiteterne. Man kan som en hjemmeøvelse i policy-studies overveje forskelle på Københavns og Århus Universitet i forhold til regeringens forskningspolitik ved at sammenligne følgende to statemens, først et om ansættelse af en ny prorektor i Århus: Den nye prorektor for videnspredning skal ifølge dagspressen
"kommunikere og koordinere universitetets viden- og teknologioverførsel til erhvervslivet, udvikle og modernisere den samlede organisation, følge op på universitetets resultatkontrakter og myndighedsberedskab og i det hele taget bidrage til at tegne universitetet i den offentlige debat og til at kommunikere universitetets intentioner." (mere her).

Dernæst denne udtalelse fra prodekan for formidling (bemærk de betegnende titler!) på Det Naturvidenskabelige Fakultet i København:

"Universiteternes opgave er at finde frem til ny viden. Det er hovedmålet. (...) efter at vi har fået et videnssamfund, så har vi også en forpligtelse til at få den viden ud i samfundet. Men her opstår en misforståelse, så folk tror, at forskerne skal gøre noget der er relevant for samfundet. Men sådan er det ikke efter min mening. Vores opgave er at finde ny viden." (se her).

Vi forventer derfor, at Videnskabsministeriet snart dikterer særlige løntillæg for den retoriske impactfaktor af videnspredningsdiskursen blandt de nye ledelser!

Ingen kommentarer: