mandag den 23. april 2007

KU-symposium om forskningsfrihed

Seminar/workshop, d. 2. maj, 2007.
Kl. 15:00-17:00, Festsalen, Frue Plads, Københavns Universitet.
Begrebet ’forskningsfrihed’ er til debat. Skal universiteterne have flere eller færre "frie" basismidler? Hvilken betydning vil universitetsfusionerne og inkorporeringen af sektorforskningen få? Og hvad er forholdet mellem den akademiske ledelse og den enkeltes forskningsfrihed?
Rektoratet inviterer til internt symposium om forskningsfrihed i Festsalen på Frue Plads, onsdag d. 2. maj 2007 kl. 15 – 17. Alle forskere og andre interesserede på Københavns Universitet er velkomne.
Program:
• Velkomst og introduktion v. rektor Ralf Hemmingsen
• Forholdet mellem forskningsledelse og forskningsfrihed, ved prodekan Katherine Richardson
• Forholdet mellem samfundets krav og den enkeltes forskningsfrihed, v. professor Peter Birch Sørensen
• Praksisudvalgets rapport, v. formand for praksisudvalget Carsten Henrichsen og medlem af udvalget Peter Sandøe
Debatoplægget fra Forskningspolitisk Udvalg under Videnskabernes Selskab, v. professor Peter Harder
• Debat
Ordstyrer: rektor. Arrangør: Rektoratet. Arrangørs e-post: symposium@adm.ku.dk
Målgruppe: Forskere og andre interesede på KU. Pris: gratis. Tilmelding: symposium@adm.ku.dk

[se referat fra mødet her (red.)]

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Rektor skriver på sin blog her:

******************
Forskningsfriheden til debat på KU 2. maj
Skrevet af Ralf, 24. april 2007

I kølvandet på ledelsesreformen og universitetsfusionerne er forskningsfriheden kommet i centrum af debatten både i offentligheden og i universitetsverdenen. Derfor falder det også helt naturligt, at det første såkaldte interne KU-symposium, der afholdes onsdag 2. maj kl.15, kommer til at handle om netop forskningsfrihed.
Ideen med KU-symposiet, som vi agter at afholde med jævne mellemrum, er, at KU´s forskere på tværs af fag får lejlighed til at diskutere vigtige spørgsmål, som eksempelvis forskningsfrihed.

Forskningsfriheden er hjerteblod for KU. For mig at se er der ingen tvivl om, at omverden såvel som universiteterne selv har en interesse i at bevare og forsvare forskningsfriheden af den simple grund, at uden denne vil vi i praksis ikke kunne levere de forskningsresultater som samfundet bl.a. skal leve af.

Dette ændrer naturligvis ikke på, at der i det daglige med de omstillinger universiteterne i øjeblikket undergår, er en række problemstillinger vi skal afklare og forholde os til. Det er i dette lys det første KU-symposium skal ses.
Med de omstillinger universiteterne i øjeblikket undergår, er det derfor så meget desto vigtigere at vi forholder os til emnet og de problemstillinger forandringerne medfører. Fra rektoratets side ser vi derfor frem til en forhåbentlig livlig og mangefacetteret debat.
Med venlig hilsen
Ralf
**********