tirsdag den 10. april 2007

Forhandlinger i Folketinget om L140

Fra: FORSKERforum nyt, modtaget d. 10. april 2007:

Fusionsuniversiteteter - Danmark kører solo
Folketingets Videnskabsudvalg har i morgen de afsluttende 'politiske forhandlinger om lovforslag L140 om "fusionsuniversiteter". Udvalget må finde sig i, at universitetsminister Helge Sander ikke vil besvære sig med at sammenstille den drastiske danske reform med vilkår i udlandet. Han hverken kan eller vil fortælle, hvordan det danske varierer fra de andre nordiske lande, Storbritannien, Holland, Tyskland og USA.
Det fremgår af svar til Videnskabsudvalget: ”Organiseringen og styringen varierer fra land til land. Der er ingen entydig model herfor”, svarede ministeren med tilføjelsen: ”For regeringen har det ikke været afgørende at etablere en løsning svarende til andre landes, men derimod at finde den løsning, som er bedst for Danmark”.
Men når ministeren ikke vil svare på spørgsmål om globaliserede sammenligninger, så kan dagens nummer af FORSKERforum fortælle, at de danske politikere kører solo og det danske fusionsuniversitetet bliver ganske enestående: Kun i få lande har man stats- og top-styring, som ligner (Nordkorea er dog ikke undersøgt).

Ingen kommentarer: