torsdag den 19. april 2007

NPM på uni er helt galt tænkt

Flere har efterlyst teoretiske værktøjer til bedre at forstå hvorfor det går så galt som det gør med den danske (og i en vis grad også internationale) universitetspolitik. Hvorfor, mere præcis, fejler fx tænkning inspireret af New Public Management på mange offentlige institutioner som offentlig ældrepleje eller forskning og undervisning. Jeg tror, efter at have læst Frederik Stjernfelts grundige introduktion, at Francis Fukuyamas bog State Building kan yde en væsentlig og konstruktiv inspiration, ikke mindst organisationsteoretisk, til den kritik, som er nødvendig for at formulere holdbare alternativer. Det hævdes ofte, at det er så let at kritisere, men uden alternativer (eller klargøring af 'basis' for kritikken) går det slet ikke. Måske. Men præcise analyser er nødvendige, før man overhovedet giver mere 'visionære' alternativer til den herskende elendighed end det letteste, og mest konservative alternativ, nemlig "tilbage til det sådan som det var for 20 år siden". Læs introduktionen her! (Fra Kritiks temanummer om staten).

Ingen kommentarer: