søndag den 1. april 2007

Fusionsbølgen fortsætter

Erfaringerne fra de succesrige fusioner af de danske universiteter videreføres nu internt, og får Københavns Universitet til at lække planer om sammenlægning af de otte fakulteter til kun to. KUs fusionssekretariat fremsætter i et internt notat forslag om at fusionere det Juridiske, det Teologiske og det Samfundsvidenskabelige fakultet til et nyt fakultet for Højere Økonomisk Regulering (HØR), og at fusionere det Biovidenskabelige, Farmaceutiske, Sundhedsvidenskabelige, Humanistiske og Naturvidenskabelige fakultet til et nyt storfakultet, som skal hedde Fakultetet for Livskvalitet, Oplevelsesøkonomi og Produktion (FLOP).

Fusionssekretariatet begrunder forslaget med strategiske studier af pressemeddelelser fra videnskabsministeren, bestyrelsen og rektoratet, og udtaler i notatet, at det er bedst hurtigt og frivilligt at indlede de nødvendige omstruktureringer, der vil skabe de to største og dermed bedste fakulteter i Ørestadsregionen og Medicon Valley. Det forlyder, at der er indledt drøftelser mellem rektor og dekaner om hvem der skal forfremmes til de to nye superdekanstillinger og hvem der skal beklæde de nye poster som fakultetsoverdirektører, prærektorer og postprodekaner.

1 kommentar:

Sune Auken sagde ...

Akut
Problematisk
Risikobetonet
Ikke
Levedygtig
Superfusion
Nærved
Aktuel
Regeringspolitik