mandag den 29. januar 2007

Ytringsfriheden og den nødvendige ensidighed

professor Kurt Aagaard Nielsen, Roskilde Universitetscenter, skriver: "På universitetesområdet [...] - er afviklingen af demokratisk gennemskuelighed i ledelsen i det seneste år gået så hurtigt at en stor del af de universitetsansatte `de fakto` befinder sig i en Kafkask situation med total uigennemskuelighed omkring universitetets økonomiske anliggender, omkring forsknings- og undervisningsstyringen og i forhold til vilkårene for egne langsigtede arbejdsforhold. Skal man journalistisk oplyse om disse forhold må man i sagens natur ty til fremstillinger, som kan have usikkerheder – ja endog post festum vise sig at have fremført misforståelser, fordi det felt der skal oplyses om har mistet sin demokratiske gennemskuelighed." Læs hele kommentaren her ...

Ingen kommentarer: