tirsdag den 9. januar 2007

Skal navnet på denne blog ændres?

[(tilføjet senere): navnet blev ændret fra professorvældet til Forskningsfrihed?. Læs mere om det redaktionelle og om bloggen her...]

Den er døbt “professorvælde” blot fordi det associerer til de historiske omvæltninger af styreformen på universiteterne, som mange endnu vil kunne huske, og som gav anledning til udstrakt medindflydelse, både for ansatte ikke-professorer og studerende. Problemet i dag er selvfølgelig ikke professorvælde, men et nyt teknokratisk og politiseret vælde, men hvordan navngive det?

Blandt de mange positive reaktioner på oprettelsen af et forum til at diskutere emner som forskningsfrihed, demokrati, fusioner, universitetspolitik, forskningsledelse, har to professorer skrevet:

“fint initiativ, men for at undgå begrebsforvirring ville jeg stærkt anbefale et andet navn, da det jo netop ikke længere handler om professorvælde - professorerne har mindre magt end nogensinde før - men om administratorvælde, hvilket er noget ganske andet.”
og
“Et godt initiativ og bestemt et yderst signifikant problemfelt - omend din titel på problemfeltet, nemlig "professorvælde", af flere grunde er misvisende, da "synderen" for mig at se er den nye styrelseslov og medfølgende mangel på VIP-indflydelse og selvbestemmelse.”

Derfor:
skal vi omdøbe bloggen - og til hvad?
Forslag modtages gerne!
Curt Hansen.

2 kommentarer:

Asger Sørensen sagde ...

Tja, jeg er nu heller ikke specielt glad navnet på Bloggen, men sagen er for vigtig til at bruge meget krudt på det.

Måske er dette fokus på en uheldig valgt overskrift symptomatisk på den danske akademikerstands manglende modstand mod de senere års markedsgørelse af universiteter, uddannelse og forskning. Det er lettere at kritisere en kollega for valg af overskrift end at bakke op og rette kritikken derhen, hvor den skal.

Jeg vil opfordre til at acceptere navnet - eller i hvert fald ændre det meget hurtigt. Så kan vi i stedet rette skytset mod den ideologi, som har fået folkevalgte politikere fra begge sider af salen til at kunne enes om at knægte forskningsfriheden.

Curt Hansen sagde ...

Efter at have tænkt over kritikken og konfereret med mine medbidragydere, er navnet hermed ændret til: "Forskningsfrihed?" med samme undertitel, "en blog som diskuterer universitetspolitik fra et kritisk demokratisk perspektiv".
M.v.h. Curt Hansen