tirsdag den 16. januar 2007

Professorvælde og ytringsfrihed

Fra Finn Hansson, lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, har vi modtaget følgende (red.).

Kort før jul har en gruppe statskundskabsprofessorer følt sig kaldet til at forsøge at begrænse eller helt få lukket en af de få kilder til kritisk information om universitetsverdenen vi har, bladet Forskerforum som universitetssektionerne i DJØF, DM og IDA står bag.

Nedenstående brev fra en gruppe professorer til DJØF’s bestyrelse kan man kun læse som et forøg på at spille på den magt, professorer havde før 1968. De generer sig ikke for at gå bagom de foreningsdemokratiske veje i fagforeningen og vælger at bruge klassiske pressionsmetoder (det er jo professorer i statskundskab) for at få lukket den eneste kritiske tidsskriftdækning af universitetsforhold. Sagen er allerede taget op af bestyrelsen. Det er yderst foruroligende, da vi husker at en tilsvarende aktion fra nogle højesteretsdommere og juraprofessorer i anledning af kritiske artikler om højesteretsdommernes mange givtige bierhverv fik DJØF til at afskedige redaktøren af DJØF-bladet.
Der bør reageres mod denne form for undertrykkelse af pressen, som forsøger at kortslutte de normale demokratiske veje i forbundet.
Til de konkrete kritikpunkter de peger på og som de især tager anstød af, er Forskerforums afdækning af de horrible ledelsesforhold, RUC’s nye rektor har indført og åbenheden omkring de pænt store lønninger, der gives til de nye ansatte ledere på universiteterne. Hertil er der vel kun det at sige, at Forskerforum er det eneste sted der systematisk har fulgt og afdækket disse forhold. Formen og tonen i bladets dækning kan ind imellem få en lovlig populistisk tone, men det bør ikke fjerne opmærksomheden fra indholdet i de sager som bladet afdækker. Men det kan naturligvis genere personer på universiteterne der ikke er tilhængere af åbenhed, i kamp for demokratiske rettigheder eller blot overholdelse af normale spilleregler.

Hvis DJØF eller de andre AC fagforbund på baggrund af en sådan pression griber ind overfor Forskerforum er det på tide at alvorligt overveje, om det er rimeligt at være medlem af en fagforening, der har så lidt respekt for at sikre en kritisk belysning af forholdene på universiteterne for slet ikke at tale om ytringsfrihed om universitetsforhold.

Finn Hansson
Læs omtalte brev her.... Se også opfølgning v. Johan Rasmussen i bladet Journalisten, og Lise Richter i Information d.17/1; kommentar af Christen Sørensen d.19/1.

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Hvis ikke der var et blad som Forskerforum, måtte nogen opfinde det. Det gør et kæmpe arbejde for at afdække alle mulige spegede sider af forskningsverdenen. Hvis professorerne er uenige i dækningen af en bestemt sag, burde de argumentere offentligt om det i stedet for at forsøge at udøve meningskontrol.