søndag den 7. januar 2007

Uorden i rangorden

Som led i omstruktureringerne af universiteterne kan man frygte, at publikationstælling og citationsmålinger bliver den altovervejende parameter, når “kvaliteten” af forskningen på de enkelte universiteter og institutter i de kommende år skal sammenlignes. Jeg har selv ved tidligere lejligheder (fx her) ytret skepsis overfor al for mekaniske måder at benytter citationsmålinger på. Derfor læste jeg med stor interesse NBI-avisen (fra Niels Bohr Institutet) nr. 48, 5. januar 2007, følgende artikel af journalisten Gertie Skaarup. Læs mere her...

Ingen kommentarer: